Štanjel

TIC Pivka
 • Znamenitosti in zanimivosti
 • Poslovne priložnosti
 • Nastanitev
 • Aktivnosti
 • Kulinarika
 • Dogodki
 • Lokalni izdelki
 • Animacija
 • Znamenitosti v bližini
 • Umetnost in kultura
 • Vstopna turistična točka Komenskega Krasa je zagotovo Štanjel z ohranjenim starim mestnim jedrom, značilnim grajskim palacijem in zvonikom cerkve sv. Danijela, ki je z zahodne strani viden že od daleč. Zanj so značilne ozke srednjeveške uličice, ki se nato stikajo v manjše vaške trge. Trgi so včasih predstavljali stičišča, kjer so se vaščani in vaščanke srečevali in se dogovarjali o vseh pomembnejših vaških zadevah. Prav tako so ob komunskih vodnjakih zajemali vodo, ki je bila in je še dandanes na Krasu izjemno dragocena. Vaški vodnjak ob muzeju Kraška hiša je tipičen primer vodnjaka, ki je nastal v 19. stoletju. Kraška hiša je vse do današnjih dni ohranila svojo prvinsko, staro kraško arhitekturo, ki v svoji notranjosti presune slehernega obiskovalca. Gre namreč za enocelično hišo (tako v spodnjem kot tudi v zgornjem delu), kjer so njeni lastniki spali, kuhali, živeli; v spodnjem prostoru pa je spala živina, ki je oddajala toploto v zgornji del hiše. Ta je v celoti kamnita. Obiskovalec ne ostane ravnodušen niti do kamnitih žlebov, ki še danes služijo svojemu prvotnemu namenu, ko se meteorna voda spušča vse do vodnjaka. Pečat Štanjelu data zagotovo tudi grad, v katerem je že od l. 1988 Galerija Lojzeta Spacala, pred nekaj meseci nadgrajen TIC Štanjel s trgovinico lokalnih proizvodov in izdelkov ter stalna razstava o življenju in delu dr. Maksa Fabianija v zgornjem delu – arhitekta, urbanista, župana in izjemnega vizionarja. Na grajskem dvorišču, ki je še dandanes prizorišče številnih kulturnih prireditev, pa se v skrajnem zahodnem delu dviga stopnišče, ki ga je dal zgraditi prav dr. Maks Fabiani. Stari vasi, v kateri še dandanes živi okoli 50 prebivalcev, je uspelo ohraniti izjemno kraško arhitekturo. Med sprehodom po vasi vodi pot obiskovalca tudi mimo t. i. Kobdiljskega stolpa in znamenitega Ferrarijevega vrta, delo Maksa Fabianija. Park, ki so ga gradili v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, je od leta 1999 zaščiten kot kulturni spomenik državnega pomena. Najlepši del parka je bazen z mostičkom in otokom, ki je prizorišče številnih porok. Poseben pečat daje parku tudi panoramski pogled, saj se Štanjel nahaja na stičišču med kraško planoto na eni in Vipavsko dolino na drugi strani. Vodovodni sitem, ki ga je zasnoval znani arhitekt, velja za tehnološki fenomen prejšnjega stoletja.

  Zapisal: Urban Grmek Masič