Opazovanje medveda

Srečanje alpskega in dinarskega gorovja ter sredozemskega in panonskega sveta ponuja enkratno naravno in kulturno doživetje. V svetu kraških pojavov in v senci prostranih gozdov se nam Zeleni kras predstavi kot življenjski prostor številnih živalskih in rastlinskih vrst. Tik pod Snežnikom srečamo nepregledne dinarske gozdove, največje strnjeno in neposeljeno gozdno območje v Sloveniji.

Pestra dediščina vas vabi in vam ponuja vrsto priložnosti za aktivno doživetje. Prostrani gozd je poln divjadi, v njegovih odročnih kotičkih so skrita domovanja medveda, volka in risa. Največje zveri in druge avtohtone živali so v velikem gozdnem prostranstvu našle zatočišče, kakršnega v gosteje poseljenih predelih Evrope ni nikjer več.

Opazovanje medveda iz  visokih opazovalnic ob krmišču poteka v večernih urah. Na prežo in s preže vas spremlja lovec. Opazovanje traja do mraka (okrog 3 ure), ob svetlobi polne lune pa lahko opazujete tudi ponoči.

KONTAKT

Turistično informacijski center Pivka
Kolodvorska 51, 6257 Pivka
Telefon: +386 (0)31 775 002
E-mail: ticpivka@turizem-pivka.si