Opazovanje medveda

TIC Pivka
 • Znamenitosti in zanimivosti
 • Poslovne priložnosti
 • Nastanitev
 • Aktivnosti
 • Kulinarika
 • Dogodki
 • Lokalni izdelki
 • Animacija
 • Znamenitosti v bližini
 • Umetnost in kultura
 • Srečanje alpskega in dinarskega gorovja ter sredozemskega in panonskega sveta ponuja enkratno naravno in kulturno doživetje. V svetu kraških pojavov in v senci prostranih gozdov se nam Zeleni kras predstavi kot življenjski prostor številnih živalskih in rastlinskih vrst. Tik pod Snežnikom srečamo nepregledne dinarske gozdove, največje strnjeno in neposeljeno gozdno območje v Sloveniji.

  Pestra dediščina vas vabi in vam ponuja vrsto priložnosti za aktivno doživetje. Prostrani gozd je poln divjadi, v njegovih odročnih kotičkih so skrita domovanja medveda, volka in risa. Največje zveri in druge avtohtone živali so v velikem gozdnem prostranstvu našle zatočišče, kakršnega v gosteje poseljenih predelih Evrope ni nikjer več.

  Opazovanje medveda iz  visokih opazovalnic ob krmišču poteka v večernih urah. Na prežo in s preže vas spremlja lovec. Opazovanje traja do mraka (okrog 3 ure), ob svetlobi polne lune pa lahko opazujete tudi ponoči.

  KONTAKT

  Turistično informacijski center Pivka
  Kolodvorska 51, 6257 Pivka
  Telefon: +386 (0)31 775 002
  E-mail: [email protected]