Park Škocjanske jame

TIC Pivka
 • Znamenitosti in zanimivosti
 • Poslovne priložnosti
 • Nastanitev
 • Aktivnosti
 • Kulinarika
 • Dogodki
 • Lokalni izdelki
 • Animacija
 • Znamenitosti v bližini
 • Umetnost in kultura
 • Regijski park Škocjanske jame leži na matičnem Krasu, kjer so raziskovalci prvič na svetu začeli resno in strokovno odkrivati ter raziskovati kraške pojave. Najlepši del parka prav gotovo predstavlja splet enajst jam, udornic, ponorov in naravnih mostov, ki jih poznamo pod skupnim imenom Škocjanske jame. Te so eden od najpomembnejših podzemnih pojavov na Krasu in v Sloveniji, prav tako pa po mnenju mednarodne strokovne javnosti sodijo med najlepše bisere na Zemlji. Temu botruje dejstvo, da so bile leta 1986 vpisane na  Unescov seznam svetovne dediščine in so še vedno edina slovenska znamenitost, ki so na tem seznamu vpisane kot naravna dediščina. Jame so vpisane tudi na seznam Ramsarske konvencije (1999) kot prvo podzemno mokrišče na svetu in vključene v Unescov program Človek in biosfera (MAB) (2004), ki vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij, kjer se ohranja biološka pestrost in spodbuja trajnostni razvoj.

  V Parku si lahko ogledate znamenite Škocjanske jame, Mahorčičevo in Mariničevo jamo z Malo dolino, muzejske zbirke (krasoslovno, biološko, geološko, arheološko in etnološko) ali se sprehodite po označeni učni poti.

   

  Škocjan Caves Regional Park is situated in the heart of Classical Karst where explorers for the first time ever started to discover and explore the karst phenomena. The most beautiful part of the Park is undoubtedly a set of eleven caves,  colapsed dolines, ponors and natural bridges known as the Škocjan Caves. They are one of the most important underground phenomena of the Karst and on the opinion of international experts one of the most beautiful pearls on Earth. Therefore are since 1986 listed on UNESCO’s World Heritage List and are the only Slovenian site on the list as natural heritage. Caves are also on the Ramsar Convention list (1999) as the first underground wetland and in Unesco’s Man and Biosphere (MAB) (2004) research programm.

  In the Park you can visit famous Škocjan Caves, Mahorčič and Marinič cave with Mala dolina, museum collections (Karst collection, biological, geological, archeological and ethnological collections) or follow the marked Educational trail.

  Cerkvenikov_most_tabla_mala

  Park Škocjanske jame, Slovenija

  Škocjan 2

  6215 Divača

  T.:++386 (0)5 708 21 10, ++386 (0)5 708 21 04

  E: psj.info@psj.gov.si

  www.park-skocjanske-jame.si.