Šilentabor

TIC Pivka
 • Znamenitosti in zanimivosti
 • Poslovne priložnosti
 • Nastanitev
 • Aktivnosti
 • Kulinarika
 • Dogodki
 • Lokalni izdelki
 • Animacija
 • Znamenitosti v bližini
 • Umetnost in kultura
 • Šilentabor predstavlja najvišji vrh (751 m) grebena na jugozahodni strani Pivške kotline, ki deli Zgornjo Pivko od doline Reke in od Brkinov. Lepo število najdb iz prazgodovine priča o tem, da sta na Taborskem grebenu stali dve gradišči: Šilentabor in Gradišče.

  Kot pravijo, naj bi obe nastali že v ilirski dobi (8. stoletje pred Kristusom), kasneje pa so ju uporabili tudi Rimljani. Ob Šilentabru so v srednjem veku sezidali mogočen grad. O njem nam je ohranil pričevanje Valvasor. Grad naj bi bil koncan leta 1471, ko so po nekaterih virih Turki prvič pridrli na Pivško. Ohranjeni ostanki pričajo o mogočni utrdbi. Na vrhu stoji tudi cerkev sv. Martina v kateri je prezbiterij z gotskimi rebri in freske iz leta 1464, ki sodijo v istrsko kraški umetnostni krog. Cerkev so dozidali v času baroka, takrat je nastala še prostorna ladja. Ogled se zaključi na razgledni točki na razgibano kraško in sredozemsko pokrajino. Edini srednjeveški grad v teh krajih je bil Šilentabor, pozidan leta 1471 kot protiturška utrdba; v njegovih 50 izbah in kaščah  so pred Turki in drugimi roparji, ki so pogostoma krožili po deželi, našli zavetje prebivalci okoliških vasi z obeh strani grebena. – Grad je pogorel. V izročilu je ostalo,  da so ga razdejali puntarji, saj se je zadnja bitka poslednjega vseslovenskega kmečkega upora leta 1635  odvijala prav na tem območju. A zgodovina ve povedati, da je grad leta 1700 močno poškodovala strela, dokončno pa so ga razdejali Francozi v napoleonskih vojnah 100 let kasneje.

  INFORMACIJE

  Turistično informacijski center Pivka
  Kolodvorska 51, 6257 Pivka
  Telefon: +386 (0)31 775 002
  E-mail: [email protected]