Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

TIC Pivka
 • Znamenitosti in zanimivosti
 • Poslovne priložnosti
 • Nastanitev
 • Aktivnosti
 • Kulinarika
 • Dogodki
 • Lokalni izdelki
 • Animacija
 • Znamenitosti v bližini
 • Umetnost in kultura
 • Ekomuzej Pivških presihajočih jezer je  ZAČASNO ZAPRT zaradi prenove.

  V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi pri Pivki je na ogled postavljena sodobna predstavitev fenomena Pivških presihajočih jezer.

  Vsebina razstave je razdeljena v dva med seboj povezana dela. V pritličju je poudarek na geoloških, krasoslovnih in hidroloških značilnostih doline Pivke, vključno s prilagoditvijo človeka (nekoč in danes) na občasno preobilje vode in sušna obdobja, skupaj s predstavitvijo vseh sedemnajstih presihajočih jezer. V zgornjih prostorih je poudarek na pestrosti živega sveta v dolini Pivke, v različnih ekosistemih: v jamah, gozdu, grmičevju ter suhih in mokrotnih kraških travnikih. Tudi v tem delu se etnološke vsebine prepletajo z naravoslovnimi. Predstavljene vsebine so prikazane z opisi, fotografijami, skicami, risbami in kartnimi prikazi ter scenskimi postavitvami, kot je na primer kraška jama ali medvedov brlog. Dodatna nazornost in privlačnost razstave je dosežena z uporabo interaktivnih elementov, ki obiskovalce pritegnejo k aktivnemu učenju, odkrivanju in raziskovanju vsebin.

  INFORMACIJE IN REZERVACIJE

  Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
  Slovenska vas 10, 6257 Pivka
  +386 (0)30 644 799
  pivskajezera@pivka.si
  www.pivskajezera.si