Kdo smo

Z muzejskimi zbirkami in razstavami upravlja:

Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka

Kolodvorska cesta 51

6257 Pivka

T: 031 775 002

E: info@parkvojaskezgodovine.si

 

 

Uprava Parka vojaške zgodovine

mag. Janko Boštjančič

direktor

Boštjan Kurent, univ. dipl. obramboslovec

strokovni vodja

Andreja Požar, univ. dipl. geografinja

vodja službe za trženje

Marta Penko, univ. dipl. ekonomist

računovodkinja

Teja Morelj, univ. dipl. sociologinja kulture in hispanistka

koordinatorka EU projektov

Valentina Smrdel, univ. dipl. politologinja in zgodovinarka

strokovna sodelavka za prodajo in rezervacije

Lorena Iskra, profesorica slovenskega in francoskega jezika

strokovna sodelavka za prodajo in rezervacije

Silvo Čelhar, ekonomsko komercialni tehnik

tehnična služba, vodja trgovine

Veronika Žele, ekonomski tehnik

strokovna sodelavka

 

Nataša Marič

snažilka

Vodniška služba

Matevž Bobek, študent

Jaka Čelhar, študent

Nika Česnik, študentka

Aljaž Gustinčič, študent

Aljaž Jug, študent

Sofija Kovač, študentka

Tamara Lumbar, študentka

Ela Obreza, študentka

Rok Pirjevec, študent

Peter Požar, študent

 

 

Vojaški muzej Slovenske vojske

Kadetnica Maribor, Engelsova 15, 2111 Maribor

spletna stran: www.vojaskimuzej.si

 

dr. Martin Premk
kustos
martin.premk@mors.si

mag. Matjaž Ravbar
kustos
matjaz.ravbar@mors.si