Kdo smo

Z muzejskimi zbirkami in razstavami upravlja:

Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka

Kolodvorska cesta 51

6257 Pivka

T: 031 775 002

E: info@parkvojaskezgodovine.si

 

 

Uprava Parka vojaške zgodovine

mag. Janko Boštjančič

direktor

Boštjan Kurent, univ. dipl. obramboslovec

strokovni vodja

Andreja Požar, univ. dipl. geografinja

vodja službe za trženje in splošne zadeve

Marta Penko, univ. dipl. ekonomist

računovodkinja

Teja Morelj, univ. dipl. sociologinja kulture in hispanistka

koordinatorka EU projektov

Valentina Smrdel, univ. dipl. politologinja in zgodovinarka

strokovna sodelavka za prodajo in rezervacije

Lorena Iskra, profesorica slovenskega in francoskega jezika

strokovna sodelavka za prodajo in rezervacije

Silvo Čelhar, ekonomsko komercialni tehnik

tehnična služba, vodja trgovine

Nataša Marič

snažilka

Veronika Žele, ekonomski tehnik

strokovna sodelavka na projektu Dediščina kot doživetje

Sara Brožič, dipl. organizator turizma

strokovna sodelavka na projektu Dediščina kot doživetje

Vodniška služba

Jaka Čelhar, študent

Tamara Čepirlo, študentka

Nika Česnik, študentka

Ana Čič, študentka

Aljaž Gustinčič, študent

Miha Hrovatin, študent

Aljaž Jug, študent

Rok Pirjevec, študent

Sabina Požar, študentka

Peter Požar, študent

 

 

Vojaški muzej Slovenske vojske

Kadetnica Maribor, Engelsova 15, 2111 Maribor

spletna stran: www.vojaskimuzej.si

 

dr. Martin Premk
kustos
martin.premk@mors.si

mag. Matjaž Ravbar
kustos
matjaz.ravbar@mors.si