Kdo smo

Z muzejskimi zbirkami in razstavami upravlja:

Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka

Kolodvorska cesta 51

6257 Pivka

T: +386 (0)31 775 002

E: info@parkvojaskezgodovine.si

Letno poročilo Zavoda za turizem Pivka za leto 2020

Letno poročilo Zavoda za turizem Pivka za leto 2019

Letno poročilo Zavoda za turizem Pivka za leto 2018

Uprava Parka vojaške zgodovine

mag. Janko Boštjančič

direktor

Boštjan Kurent, univ. dipl. obramboslovec

strokovni vodja

Andreja Požar Vadnjal, univ. dipl. geografinja

vodja službe za trženje

začasno odsotna zaradi porodniškega dopusta

Marta Penko, univ. dipl. ekonomist

računovodkinja

Teja Morelj, univ. dipl. sociologinja kulture in hispanistka

koordinatorka EU projektov

Valentina Smrdel, univ. dipl. politologinja in zgodovinarka

strokovna sodelavka za prodajo in rezervacije

Lorena Iskra, profesorica slovenskega in francoskega jezika

strokovna sodelavka za prodajo in rezervacije

začasno odsotna zaradi porodniškega dopusta

Silvo Čelhar, ekonomsko komercialni tehnik

tehnična služba, vodja trgovine

Nataša Marič

snažilka

Vodniška služba

Liza Abram, študentka

Matevž Bobek, študent

Jaka Čelhar, študent

Nika Česnik, študentka

Matic Čič, študent

Aljaž Gustinčič, študent

Aljaž Jug, študent

Sofija Kovač, študentka

Rok Pirjevec, študent

Peter Požar, študent

 

 

Vojaški muzej Slovenske vojske

Kadetnica Maribor, Engelsova 15, 2111 Maribor

spletna stran: www.vojaskimuzej.si