Kdo smo

Z muzejskimi zbirkami in razstavami upravlja:

Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka

Kolodvorska cesta 51

6257 Pivka

T: +386 (0)31 775 002

E: info@parkvojaskezgodovine.si

Letno poročilo Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka 2021

Letno poročilo Zavoda za turizem Pivka za leto 2020

Letno poročilo Zavoda za turizem Pivka za leto 2019

Letno poročilo Zavoda za turizem Pivka za leto 2018

Uprava Parka vojaške zgodovine

mag. Janko Boštjančič, muzejski svetovalec

direktor

Boštjan Kurent, muzejski kustos

strokovni vodja

Andreja Požar Vadnjal, univ. dipl. geografinja

vodja službe za trženje

začasno odsotna zaradi porodniškega dopusta

Marta Penko, univ. dipl. ekonomist

računovodkinja

Teja Morelj, univ. dipl. sociologinja kulture in hispanistka

koordinatorka EU projektov

Valentina Smrdel, univ. dipl. politologinja in zgodovinarka

strokovna sodelavka za prodajo in rezervacije

Lorena Jaksetič, profesorica slovenskega in francoskega jezika

strokovna sodelavka za prodajo in rezervacije

 

Silvo Čelhar, muzejski tehnik

tehnična služba, vodja trgovine

Nataša Marič

snažilka

Aljaž Jug

tehnična služba

Rok Pirjevec

muzejski informator

Peter Požar

muzejski informator

Vodniška služba

Sofija Kovač

Matevž Bobek, študent

Jaka Čelhar, študent

Aljaž Gustinčič, študent

Nika Pirjevec, študentka

Špela Zadel, študentka

Jana Šestan, študentka

Maja Dekleva, študentka

Peter Radosavljević, študent

Vojaški muzej Slovenske vojske

Kadetnica Maribor, Engelsova 15, 2111 Maribor

spletna stran: www.vojaskimuzej.si