Društvo prijateljev PVZ

Društvo prijateljev Parka vojaške zgodovine je mlado društvo, ki se ukvarja z ohranjanjem in proučevanjem vojaško – zgodovinske ter kulture dediščine ožjega območja Postojnskih vrat in Pivške kotline. Društvo, ki na ljubiteljski osnovi povezuje tako zgodovinarje, zainteresirane družboslovce ter ljubitelje zgodovine se ukvarja zlasti s proučevanjem vojaške zgodovine s poudarkom na prvi svetovni vojni in utrdbenih sistemih iz tridesetih let dvajsetega stoletja.

Z namenom ustreznejše izrabe ter vzdrževanja vojaško – zgodovinske zapuščine je glavni namen društva povezati posameznike ter institucije, ki si zavzemajo za ohranitev in razvoj vojaško – zgodovinske dediščine z lokalno turistično dejavnostjo.

Vse zainteresirane, ki bi želeli postati člani društva pozivamo, da izpolnite spodnjo pristopno izjavo. 

PRISTOPNA IZJAVA
    Vrsta članstva

    S prijavo se seznanjam z določili statuta in pristopam k Društvu prijateljev Parka vojaške zgodovine.

    Podatki se uporabljajo izključno za potrebe Društva prijateljev PVZ.