O muzeju

Park vojaške zgodovine Pivka je nov in hitro razvijajoč se muzejski  turistični center. S pestrostjo eksponatov in bogastvom zbirk prinaša obiskovalcem edinstven vpogled tako v nacionalno, kot v svetovno zgodovino. Poslanstvo Parka vojaške zgodovine je, da na podlagi bogate vojaškozgodovinske dediščine tega območja zasnuje razgibano turistično središče, ki je namenjeno izobraževanju, raziskovanju in enkratnim doživetjem.

Delovanje Parka je usmerjeno v razvoj novih vsebin in stalno dopolnjevanje zbirk eksponatov z atraktivnimi pridobitvami. Park vojaške zgodovine tako postaja moderen muzejski kompleks z atraktivnimi zbirkami in interaktivnimi vsebinami ter raznolikimi spremljajočimi dejavnostmi, ki so dragocen in neprecenljiv spomin na preteklost ter nazoren in unikaten učni pripomoček.

Park vojaške zgodovine je danes največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji in postaja tudi eden najbolj obiskanih slovenskih muzejev. S projektom Park vojaške zgodovine je uspelo v Pivki vzpostaviti turistično znamenitost, ki popolnoma odpravlja dolgoletni razvojni primanjkljaj v lokalni skupnosti, ki je bila zaradi prisotnosti vojske in zaradi raznih vojaških aktivnosti popolnoma onemogočena na področju turizma. Na hiter in uspešen razvoj Parka se naslanjajo tudi drugi turistični ponudniki v okolici, ki zaradi povečane turistične ponudbe krepijo svoje kapacitete. Ponudba Parka je pomembno obogatila in popestrila turistično ponudbo v Primorsko-notranjski regiji, ki se odlikuje zlasti z jamskimi in drugimi naravnimi lepotami. Z nacionalnega vidika je pomembno, da je Republika Slovenija s kompleksom Parka vojaške zgodovine dobila dostojno vojaškozgodovinsko muzejsko zbirko, ki predstavlja po standardih klasične države, tudi enega od atributov državnosti. Nenazadnje je z razstavo Pot v samostojnost, ki predstavlja nosilno razstavo Parka vojaške zgodovine, Slovenija tudi dobila stalno razstavo posvečeno osamosvojitvenemu dogajanju in vojni za obrambo slovenske samostojnosti leta 1991.

Pozitivni rezultat Parka vojaške zgodovine je tudi ta, da je je v okviru projekta uspelo rešiti pred uničenjem izjemno veliko eksponatov vojaško tehnične dediščine iz različnih zgodovinskih obdobij. Zbirko Parka tako odlikujejo predvsem zelo veliki eksponati, kot so različna vojaška vozila, zlasti tanki in druga oklepna vozila, letala, podmornica in nazadnje še vojaška lokomotiva iz druge svetovne vojne. Ekipa Parka, kljub temu, da le-ta še ni umeščen v nacionalno muzejsko mrežo, aktivno raziskuje in veliko objavlja, predvsem pa skrbi za predstavljanje nacionalne vojaško-zgodovinske dediščine s postavljanjem muzejskih razstav. Kot se za sodobno muzejsko središče spodobi je v Parku urejena tudi bogato založena muzejska trgovina in pa muzejska restavracija Kantina. Park upravlja tudi s kompleksom pohodnih poti in pa podzemno utrdbo na Primožu. Utrdba iz obdobja Rapalske meje predstavlja z več kot 500 m podzemnih rovov in drugo turistično infrastrukturo pomembno turistično atrakcijo.

V projekt Park vojaške zgodovine je bilo od same ideje v letu 2004 investirano že preko 10 mio EUR. Veliko večino vloženih sredstev je Občina Pivka pridobila iz različnih skladov EU, ključna za razvoj Parka pa je bila kohezijska operacija Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine (1. in 2. faza) v skupni vrednosti 5.667.087,00 EUR za katero je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval slabe 4 mio EUR.

S Parkom vojaške zgodovine upravlja Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka, katerega ustanoviteljica je Občina Pivka.

V letu 2020 je k sofinanciranju delovanja Parka vojaške zgodovine pristopila tudi država.  Vlada Republike Slovenije je namreč 23. julija 2020 sprejela sklep o sofinanciranju delovanja Parka v letih 2020 in 2021 ter glede na njegov izrazit medresorski značaj določila šest ministrstev (Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za zunanje zadeve) za zagotovitev potrebnih sredstev v višini 200.000 EUR letno.   

Septembra 2021 je Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za kulturo Parku vojaške zgodovine podelila pooblastilo za opravljanje državne muzejske javne službe, za katero si je Park prizadeval že dlje časa. Gre za javno službo muzejev za področje vojaške premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena na območju Republike Slovenije. 

IZJAVA ŽUPANA g. ROBERTA SMRDELJA

V Pivki smo se dolga leta ukvarjali s problemom, kako zaustaviti reko turistov, ki se je valila skozi občinsko središče proti morju. Prav zaradi velike vojašnice in ogromnega vojaškega vadišča je bil namreč velik del naše občine v obdobju SFRJ zaprt za turiste in posledično nismo imeli praktično nobene turistične infrastrukture in nikakršne turistične tradicije. Po drugi strani pa je ob robu Pivke nezadržno propadal arhitekturno impozanten kompleks starih pivških vojašnic, ki jih Slovenska vojska ni nikoli vselila ampak jih je uporabljala zgolj kot poligon za treniranje spopadov v urbanem okolju. Ideja, da obnovimo opuščene vojašnice in v njih uredimo vojaški muzej, je bila kar nekoliko predrzna, a zavedali smo se, da bomo brez velikih, korajžnih potez še naprej stopicali na mestu. Pogum se nam je splačal in s trdim delom smo s pomočjo razvojnih sredstev EU iz podirajočih se vojašnic v dobrih desetih letih vzpostavili največji muzejski kompleks na Slovenskem.PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA
Kolodvorska cesta 51
6257 Pivka
Slovenija
+386 (0)31 775 002