Hiša kulture v Pivki

Hiša kulture v Pivki je osrednja galerija na področju sodobne vizualne umetnosti med Ljubljano in Koprom.

Zgodba Hiša kulture se začenja leta 1998, ko je skupina ustvarjalcev naselila prazne prostore v centru Pivke in jih uredila tako, da omogočajo širok spekter kulturnega delovanja. V njih se je začel odvijati program, ki je pokrival celotno polje sodobne urbane kulture, eno od žarišč delovanja pa je bila vseskozi galerija. Nova ekipa, ki je prevzela Hišo kulture leta 2013, je galerijski program postavila v ospredje, ga začela razvijati in nadgrajevati z različnimi podpornimi programi. Danes programi Hiše kulture predstavljajo sodobno vizualno umetnost, s poudarkom na nekonvencionalnih in progresivnih avtorskih pristopih. Pri oblikovanju programov so naša vodilna načela aktualnost, kritičnost, svoboda.

V osrednjih galerijskih prostorih so od oktobra do maja na ogled razstave tekoče produkcije slovenskih vizualnih umetnic in umetnikov, od junija do septembra pa pregledne, tematske ali problemske skupinske razstave. V Erikovi sobi je vse leto na ogled stalna zbirka grafičnih del in umetniških publikacij.

Galerija je odprta v torek, sredo, četrtek od 10.00 do 13.00 in v petek od 14.00 do 17.00 v času trajanja razstav.

 

KONTAKT:

Društvo Hiša kulture v Pivki
Snežniška cesta 2
6257 Pivka

hkpivka@gmail.com

hisakulturepivka.com
fb.com/galerijahisakulturepivka
instagr.am/hisakulturepivka

 

Razstava v marcu

Lela B. Njatin: Zdaj je človeštvu dovoljeno čakati

6. – 27. marec 2020

otvoritev: 6. marec ob 19h

Kustosinja razstave: Mojca Grmek

 

Lela B. Njatin je v slovenskem umetnostnem prostoru prisotna že več kot 40 let. Na splošno bi jo lahko opredelili kot konceptualno umetnico, ki izhaja iz misli in skozi njeno manifestacijo v umetniškem delu ter gledalčevo percepcijo in refleksijo odpira pot k smislu. Njeno vodilo pri ustvarjanju je neomajna vera v univerzalno bistvo umetnosti, ki je v tem, da krepi človeškost človeka, se pravi njegovo zmožnost, da producira (s)misel. Spričo te predpostavke njeno ustvarjanje ni zavezano materialnemu in zlahka prehaja med različnimi področji in praksami. Njena umetniška dela so tako večinoma interdisciplinarna; na formalni ravni največkrat privzamejo oblike, kot so instalacija, urbana intervencija, performans…, na vsebinski pa pogosto odpirajo teme, kot so kolektivni spomin, kulturna identiteta, konstitucija skupnosti, (dis)kontinuiteta prostora in časa, razmerje med umetnostjo in kulturnimi institucijami…

Na tokratni razstavi umetnica predstavlja svoja novejša dela, ki izrazito zastopajo njen primarni konceptualizem. To so Nevidne skulpture (2016), Past besed (2017), Mentalni ambient Kočevje (2017) in interaktivni performans Nevidna skupnost (2020), ki ga bo izvedla na otvoritvi. V njih predstavlja umetnost kot idejo, ki je z materialnim zgolj posredovana, način posredovanja pa je takšen, da se od vsakdanjih situacij komaj kaj razlikuje. Dela povezuje naslov Zdaj je človeštvu dovoljeno čakati, s katerim se umetnica navezuje na misel nemškega filozofa Friedricha Nietzscheja (1844–1900), ki pravi, da je človeku v trenutku, ko opusti vero v nesmrtnost duše, dovoljeno čakati na (spo)znanje. Ko znanje ni več razumljeno kot vozovnica za posmrtno življenje, postane vrednota sama po sebi, človek pa lahko živi življenje, v katerem sam ustvarja lastno znanje, do mere, ki mu jo to življenje pač dopusti. Razstavljena dela Lele B. Njatin terjajo čas za premislek, ne da bi pričakovala hitropotezne odločitve, ki v predkataklizmičnem vzdušju usmerjajo naš vsakdan. Kakor da bi z miselnim premikanjem skozi večplastnost njenih konceptov dodajali čas življenju.

Lela Angela Mršek Bajda (1963), ki ustvarja pod psevdonimom Lela B. Njatin, je diplomirala iz primerjalne književnosti in filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V prvem obdobju umetniškega delovanja, med leti 1977 in 1984, je ustvarjala samostojno in kot članica kolektiva Westeast na različnih področjih (literatura, film, gledališče, fotografija, instalacija, urbana intervencija idr.). V drugem obdobju, ki se je začelo leta 2010, se posveča predvsem področju vizualne umetnosti. V tem času je svoje delo predstavila na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in v tujini, med katerimi je najpomembnejšja pregledna razstava v Muzeju suvremene umjetnosti v Zagrebu leta 2016. Živi in dela med Ljubljano in Kočevjem.