Hiša kulture v Pivki

Hiša kulture v Pivki je osrednja galerija na področju sodobne vizualne umetnosti med Ljubljano in Koprom.

Zgodba Hiša kulture se začenja leta 1998, ko je skupina ustvarjalcev naselila prazne prostore v centru Pivke in jih uredila tako, da omogočajo širok spekter kulturnega delovanja. V njih se je začel odvijati program, ki je pokrival celotno polje sodobne urbane kulture, eno od žarišč delovanja pa je bila vseskozi galerija. Nova ekipa, ki je prevzela Hišo kulture leta 2013, je galerijski program postavila v ospredje, ga začela razvijati in nadgrajevati z različnimi podpornimi programi. Danes programi Hiše kulture predstavljajo sodobno vizualno umetnost, s poudarkom na nekonvencionalnih in progresivnih avtorskih pristopih. Pri oblikovanju programov so naša vodilna načela aktualnost, kritičnost, svoboda.

V osrednjih galerijskih prostorih so od oktobra do maja na ogled razstave tekoče produkcije slovenskih vizualnih umetnic in umetnikov, od junija do septembra pa pregledne, tematske ali problemske skupinske razstave. V Erikovi sobi je vse leto na ogled stalna zbirka grafičnih del in umetniških publikacij.

Galerija je odprta v torek, sredo, četrtek od 10.00 do 13.00 in v petek od 14.00 do 17.00 v času trajanja razstav.

 

KONTAKT:

Društvo Hiša kulture v Pivki
Snežniška cesta 2
6257 Pivka

hkpivka@gmail.com

hisakulturepivka.com
fb.com/galerijahisakulturepivka
instagr.am/hisakulturepivka

 

Razstava v novembru

Maks Bricelj: Brief Silence

8. – 29. november 2019

otvoritev: 8. november ob 19h

Kustosinja razstave: Mojca Grmek

 

Maks Bricelj je umetnik najmlajše generacije, ki se v slovenskem umetnostnem prostoru šele uveljavlja. Pri ustvarjanju svojih del, ki jih najraje predstavlja v obliki specifičnih prostorskih instalacij, izhaja iz raznorodnega materiala, ki ga nabira in kopiči že vrsto let. Pri tem se osredotoča na predmete, ki jim ni povsem odvzet status uporabnega in/ali vizualno fascinantnega, in jih skozi proces ustvarjanja prekvalificira ali predela v umetniške objekte, ki se kot takšni dokončno vzpostavijo šele z aktivno participacijo gledalca. Objekti gledalca pritegnejo z neskladjem med izvorno uporabno in podeljeno/ustvarjeno estetsko funkcijo, nato ga prevzamejo z zbujanjem nostalgije za (vedno) boljšimi starimi časi in nazadnje zapeljejo v enigmatičnost rokovanja z njimi. Gledalec skozi svojo participacijo, ki sestoji iz celostne čutno-čustvene, miselne in mehanske izkušnje rokovanja z umetniškim delom, raziskuje dinamiko interakcije med subjektom in objektom v materialistično in potrošniško usmerjeni sodobni družbi.

Na tokratni razstavi umetnik predstavlja dela, ki so izvorno povsem vsakdanji uporabni predmeti, kot so denimo brivnik, par loparjev, masažnik za stopala, jedilne paličice, krožna žaga, predelani v umetniške objekte, ki s pomočjo gledalca proizvajajo takšen ali drugačen zvok. Dela so predstavljena v obliki interaktivne instalacije, ki kot ad hoc zasedba objektov in subjektov v galerijskem prostoru ustvarja zvočno krajino, skozi katero pronica taktilnost vsakdana.

Maks Bricelj (1991) je leta 2016 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje magistrski študij kiparstva. Svoje delo je predstavil na samostojnih razstavah Pajčevine (Nočna izložba Pešaki, Ljubljana), V Stanju Neustreznega Delovanja (Kino Šiška, Ljubljana) in 1991 (DobraVaga, Ljubljana). Udeležil se je tudi več skupinskih predstavitev v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Živi in dela v Ljubljani.

ENG:

Maks Bricelj: Brief Silence

November 8th – 29th, 2019

Opening night: November 8th at 7pm

Exhibition curator: Mojca Grmek

 

Maks Bricelj is an artist of the youngest generation still seeking recognition in Slovene art scene. The starting point of his pieces, which are most often site-specific installations, is the heterogeneous material he has been collecting and piling up for several years. Bricelj primarily focuses on objects which are not entirely devoid of usability and/or visual appeal. Through the creative process, he converts or reshapes them into works of art which are fully established as such only through active participation of an audience.

An observer is attracted to the incongruity between the original purpose and the newly designated/created aesthetic function of the objects, then overwhelmed by nostalgia for (increasingly) good old days, and finally allured into the enigma of handling them. Participating in a comprehensive physio-emotional, mental, and mechanical experience of manipulating a work of art, a spectator investigates the dynamics of interaction between the subject and the object in a society marked by materialism and consumerism.

This exhibition features pieces which are originally everyday objects such as a shaver, a pair of rackets, a foot massager, chopsticks, a circular saw, redesigned into objects of art that, with the help of a spectator, produce a variety of sounds. The works are presented as an interactive installation of an ad hoc ensemble of objects and subjects in a gallery space creating a soundscape permeated by the tactility of everyday life.

Maks Bricelj (1991) graduated in Painting from the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana in 2016. He is currently enrolled in an M.A. programme at the Department for Sculpture. His work has been featured in solo exhibitions Cobwebs (Night Display Pešaki, Ljubljana), Not Being Able to Function Properly (Kino Šiška, Ljubljana), and 1991 (DobraVaga, Ljubljana) as well as in several group exhibitions in Ljubljana and elsewhere in Slovenia. He lives and works in Ljubljana.