Gostujoče razstave

GOSTUJOČA RAZSTAVA “KO ŽELEZNA PRIDE CESTA”

Razstavo je ob 175. letnici vožnje prvega vlaka na slovenskem oz. prihoda železnice v naše kraje zasnoval, oblikoval in postavil Pokrajinski muzej Celje. Na 18 bogato ilustriranih informacijskih panojih prikazuje splošen razvoj železnic v Avstrijskem cesarstvu, katerega del smo takrat bili, s posebnim poudarkom na razvoju železnic v slovenskih deželah ter vpliv železnice na razvoj naših krajev, še posebej mesta Celje. Razstava bo pri nas postavljena do začetka meseca junija. Vabljeni k ogledu.

GOSTUJOČA RAZSTAVA “DVOREC RAVNE”

Razstava o dvorcu Ravne predstavlja njegov razvoj in zgodovino, ki se je začela na začetku 14. stoletja, ko so si tam domovanje uredili plemeniti Raunachi. Kot najpomembnejši pripadnik rodbine je izpostavljen Bernardin Raunach, ki je bil v prvi vrsti vojak in tesni prijatelj cesarja Maksimilijana. Skupaj z očetom Jakobom III. je na Šilentabru postavil grad, okoliški kmetje pa so okrog njega zgradili protiturški tabor. Skupaj sta tvorila največji utrjeni kompleks na Slovenskem. Na razstavi so predstavljene nekatere arheološke najdbe, ki pričajo o poselitvi Šilentabra od prazgodovine naprej, osrednji predmet pa je maketa utrjenega kompleksa avtorja Igorja Sapača.

Razstava opisuje tudi ostale rodbine, ki so si lastile dvorec Ravne – De Leo, Hohenwart in Marenzi. Vrh je dvorec doživel v 18. stoletju, ko je posest prešla v last Hohenwartov. Od pripadnikov te rodbine sta posebej izpostavljena Franc Jožef Hanibal Hohenwart, eden najbolj znanih naravoslovcev in njegov nečak Franc Sigmund Hohenwart, ki je opravljal vrsto državniških funkcij, med drugim je bil tudi ministrski predsednik avstrijskega dela monarhije. V času Hohenwartov je bil dvorec zaradi prenovljenega baročnega videza in lepo urejenega vrta v virih opisan kot »raj na Krasu« oziroma »notranjski raj«. Zaradi baročne slavnostne dvorane, bogate grajske knjižnice in arhiva ter nenazadnje svojih pomembnih in uveljavljenih lastnikov je bil dvorec znan daleč naokoli. Osrednja predmeta razstave sta stol in miza, ki pripadata omenjeni rodbini in sta bila najverjetneje tudi na Ravnah. Poleg njiju so predstavljeni tudi nekateri drugi eksponati, na primer zbirka pečatov rodbine in del zbirke konhilij (polžev) Franca Jožefa Hanibala.

Po drugi svetovni vojni je bilo posestvo nacionalizirano. V petdesetih letih je v njem domovala kmetijska šola, nato pa so bila v stavbi urejena socialna stanovanja. Danes dvorec in kašča samevata, v hlevu ob njima pa je še vedno živahno – v njem so doma žrebeta Kobilarne Lipica.

Z namenom obuditve izjemne zgodovine dvorca Ravne se je Občina Pivka pridružila projektu Interreg Italia-Slovenija MerlinCV, katerega bistvo je s pomočjo vizualizacij, digitalizacij in igrifikacij ustvariti turistične produkte in pilotne aktivnosti, ki pozornost usmerjajo na opuščeno dediščino gradov, dvorcev in vil. Ravne in z njimi povezan Šilentabor sta tako ponovno v ospredju – kot ključni enoti kulturne dediščine v različnih turističnih produktih, ki so nastali v sklopu projekta. Upamo, da s tem zanimanje zanju ne bo upadlo in bosta v prihodnosti cilj nadaljnjih raziskovanj ter novega razvoja.

Razstava bo na ogled do septembra 2022.

GOSTUJOČA RAZSTAVA: »VOJAKI NA OZEMLJU SLOVENIJE OD 1. DO 21. stoletja«

Avtor razstave je Alojz Premrov, arhitekt, ki se vseskozi ukvarja tudi z likovno dejavnostjo, slikarstvom, kiparstvom in oblikovanjem. V Parku vojaške zgodovine Pivka se s svojo zbirko predstavlja že tretjič. Leta 2012 je gostoval z razstavo »Vojaki na ozemlju Slovenije od 1. do 21. stoletja«, ki je prikazovala pregled razvoja vojaških uniform in opreme skozi stoletja, leta 2020 pa je na ogled postavil razstavo »Prva svetovna vojna – figurativni prikaz udeležencev vojskujočih se strani«. Na svoji tretji muzejski postavitvi poskuša  s pomočjo figur vojakov različnih vojska predstaviti pripadnike oboroženih sil in gibanj, ki so sodelovali v spopadih druge svetovne vojne, pri čemer poudarja enote in skupine, ki so bile prisotne na območju Jugoslavije.Zbirko kipcev Alojza Premrova lahko označimo za figurine, tj. za kipce, figurice oziroma drobne plastike, izdelane pa so bile ob osemdesetletnici napada na Jugoslavijo.  Avtor jih je zasnoval kot serijo unikatnih keramičnih plastik, izdelanih iz bele gline in pobarvanih s podglazurnimi barvami, zato imajo enako velikost, spreminja se samo stilizacija uniform in drugih temeljnih značilnosti. Pri tem avtor upošteva zgodovinsko avtentičnost.

 

GOSTUJOČA RAZSTAVA “ZGODBE IZ DAVNINE – POTOVANJE V NEKDANJE POKRAJINE” 

gostovanje je bilo zaključeno 30. novembra 2022

O razstavi: https://www.parkvojaskezgodovine.si/v-parku-na-ogled-gostujoca-razstava-zgodbe-iz-davnine-potovanje-v-nekdanje-pokrajine/

GOSTUJOČA RAZSTAVA “BOLNICA FRANJA – SKRIVNI DRAGULJ EVROPE” 

gostovanje je bilo zaključeno 1. oktobra 2022

O razstavi: https://www.parkvojaskezgodovine.si/v-parku-odprta-nova-gostujoca-razstava-bolnica-franja-skriti-dragulj-evrope/

GOSTUJOČA RAZSTAVA TEHNIŠKEGA MUZEJA “Z VAMI ŽE 70 LET: TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE 1951-2021” – gostovanje je bilo zaključeno 29. avgusta 2022

O razstavi: https://www.parkvojaskezgodovine.si/gostujoca-razstava-tehniski-muzej-slovenije/

GOSTUJOČA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA »DVOREC RAVNE – UJETI TRENUTKI « – gostovanje je bilo zaključeno 20. maja 2022

O razstavi:https://www.parkvojaskezgodovine.si/fotografska-razstava-dvorec-ravne-ujeti-trenutki/

GOSTUJOČA RAZSTAVA “REPUBLIKA SLOVENIJA V MEDNARODNIH OPERACIJAH IN MISIJAH” – gostovanje je bilo zaključeno 20. junija 2022

O razstavi: https://www.parkvojaskezgodovine.si/v-parku-na-ogled-gostujoca-razstava-republika-slovenija-v-mednarodnih-operacijah-in-misijah/

GOSTUJOČA RAZSTAVA NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE Z NASLOVOM “SANJE IMAJO TO ČUDNO LASTNOST, DA SE VČASIH URESNIČIJO” – gostovanje je bilo zaključeno 20. aprila 2022

O razstavi: https://www.parkvojaskezgodovine.si/odprtje-gostujoce-razstave-sanje-imajo-to-cudno-lastnost-da-se-vcasih-uresnicijo/