Gostujoče razstave

GOSTUJOČA FOTOGRAFSA RAZSTAVA »DVOREC RAVNE – UJETI TRENUTKI «

Avtor fotografske razstave o dvorcu Ravne Anton Bukovnik se je s čarom lovljenja in ujetja trenutkov srečal že v otroških letih. Kot veliko drugih, ki so takrat začeli svojo fotografsko pot, je začel ustvarjati z »robustno« vzhodnonemško  tehniko – fotoaparatom svojega očeta in filmsko emulzijo. V zgodnjih študentskih letih se je pridružil skupini Fotogrupa ŠOLT, v kateri je ustvarjal ob boku mnogih danes priznanih slovenskih fotografov in se od njih tudi učil. Prek omenjene skupine je sodeloval na približno stotih skupinskih razstavah po vsem svetu, največ v nekdanji Jugoslaviji, ter prejel tudi nekaj mednarodnih in domačih priznanj.

Prodor pikslov v svet fotografije in vse dobrobiti digitalne tehnike sta tudi avtorja sprva navduševala, a se je kasneje izkazalo, da je bila to slepa ulica za njegovo ustvarjanje. Po večletni ustvarjalni krizi se je odvrnil od digitalne tehnike ter se vrnil k »filmu in kemiji«.

Anton Bukovnik svoje delo koncipira kot medsebojno ločene zaporedne projekte. Med njimi mora preteči nekaj časa, da izzvenijo prejšnji koncepti, razmišljanja, pristopi, tehnike – naslednji projekt mora biti čim manj kontaminiran s prejšnjimi. V svojem najdaljšem projektu, poimenovanem »Minevanje časa«, ki se je odvijal med letoma 2015 in 2020, je svojo energijo in ustvarjalnost posvetil slovenskim gradovom, graščinam, dvorcem in utrdbam, pri čemer je obiskal kar 315 enot kulturne dediščine, med njimi tudi dvorec Ravne. Tehnična posebnost projekta je bila uporaba analogne tehnike, in sicer infrardečega črno-belega filma, kar je dodalo fotografijam posebno dimenzijo. 

Navdih za omenjen projekt je našel na fotografiji angleškega fotografa sira Simona Marsdna, ki je svoje izrazno življenje posvetil gradovom in graščinam Združenega kraljestva in deloma Francije. Njegova fotografija je daleč od tehnične perfekcije, ki jo omogoča digitalna fotografija, vendar je prav do zadnjega srebrnega zrna prežeta z mistiko, mrakobo in neubesedeno, a povedno tesnobo. Tudi fotografije Antona Bukovnika skozi to tehnično »ne-perfekcijo«, vsaj kar se današnjih standardov tiče, kliče minule čase v bolj temačnih tonih. V svoj fotografski izraz skuša avtor prenesti energetsko vez med preteklostjo in sedanjostjo.

Več o avtorju na: www.antonbukovnik.com

Fotografska razstava Antona Bukovnika je bila pripravljena v okviru čezmejnega strateškega projekta Interreg Italia-Slovenija MerlinCV, kot dopolnilna aktivnost ob izdaji zbornika strokovnih prispevkov, poimenovanega »Dvorec Ravne – med zgodovino in digitalnim«.

 

GOSTUJOČA RAZSTAVA “REPUBLIKA SLOVENIJA V MEDNARODNIH OPERACIJAH IN MISIJAH”

Slovenska vojska obeležuje 25-letnico sodelovanja v  prvi mednarodni misiji  (MOM) v Albaniji. Slovenski vojaki so po tej odpravi sodelovali še v misijah na Cipru, v Bosni in Hercegovini in Afganistanu. Leta 1997 je Republika Slovenija sprejela pomembno politično odločitev. Pripadnike Slovenske vojske je prvič napotila v mednarodno operacijo, in sicer v Albanijo, v operacijo Alba, ki je  potekala pod vodstvom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Obenem se je na civilno misijo, prav tako v Albaniji, prvič vključila tudi slovenska Policija. Letos tako praznujemo že 22 let sodelovanja Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. Zaradi številnih in neprestanih sprememb v mednarodni politiki je Slovenska vojska v funkciji uresničevanja zunanje politike RS Slovenije in njenih zavez v mednarodni skupnosti, predvsem pa ves čas dejavna v dobro civilistov, med katerimi so najbolj ranljivi otroci, ženske in starejši ljudje. O misijah, pripadnikih in nalogah, ki so jih opravljali priča tudi gostujoča razstava Združenja slovenskih mirovnikov in Vojaškega muzeja Slovenske vojske “Republika Slovenija v mednarodnih operacijah in misijah”

 

GOSTUJOČA RAZSTAVA “DVOREC RAVNE”

Razstava o dvorcu Ravne predstavlja njegov razvoj in zgodovino, ki se je začela na začetku 14. stoletja, ko so si tam domovanje uredili plemeniti Raunachi. Kot najpomembnejši pripadnik rodbine je izpostavljen Bernardin Raunach, ki je bil v prvi vrsti vojak in tesni prijatelj cesarja Maksimilijana. Skupaj z očetom Jakobom III. je na Šilentabru postavil grad, okoliški kmetje pa so okrog njega zgradili protiturški tabor. Skupaj sta tvorila največji utrjeni kompleks na Slovenskem. Na razstavi so predstavljene nekatere arheološke najdbe, ki pričajo o poselitvi Šilentabra od prazgodovine naprej, osrednji predmet pa je maketa utrjenega kompleksa avtorja Igorja Sapača.

Razstava opisuje tudi ostale rodbine, ki so si lastile dvorec Ravne – De Leo, Hohenwart in Marenzi. Vrh je dvorec doživel v 18. stoletju, ko je posest prešla v last Hohenwartov. Od pripadnikov te rodbine sta posebej izpostavljena Franc Jožef Hanibal Hohenwart, eden najbolj znanih naravoslovcev in njegov nečak Franc Sigmund Hohenwart, ki je opravljal vrsto državniških funkcij, med drugim je bil tudi ministrski predsednik avstrijskega dela monarhije. V času Hohenwartov je bil dvorec zaradi prenovljenega baročnega videza in lepo urejenega vrta v virih opisan kot »raj na Krasu« oziroma »notranjski raj«. Zaradi baročne slavnostne dvorane, bogate grajske knjižnice in arhiva ter nenazadnje svojih pomembnih in uveljavljenih lastnikov je bil dvorec znan daleč naokoli. Osrednja predmeta razstave sta stol in miza, ki pripadata omenjeni rodbini in sta bila najverjetneje tudi na Ravnah. Poleg njiju so predstavljeni tudi nekateri drugi eksponati, na primer zbirka pečatov rodbine in del zbirke konhilij (polžev) Franca Jožefa Hanibala.

Po drugi svetovni vojni je bilo posestvo nacionalizirano. V petdesetih letih je v njem domovala kmetijska šola, nato pa so bila v stavbi urejena socialna stanovanja. Danes dvorec in kašča samevata, v hlevu ob njima pa je še vedno živahno – v njem so doma žrebeta Kobilarne Lipica.

Z namenom obuditve izjemne zgodovine dvorca Ravne se je Občina Pivka pridružila projektu Interreg Italia-Slovenija MerlinCV, katerega bistvo je s pomočjo vizualizacij, digitalizacij in igrifikacij ustvariti turistične produkte in pilotne aktivnosti, ki pozornost usmerjajo na opuščeno dediščino gradov, dvorcev in vil. Ravne in z njimi povezan Šilentabor sta tako ponovno v ospredju – kot ključni enoti kulturne dediščine v različnih turističnih produktih, ki so nastali v sklopu projekta. Upamo, da s tem zanimanje zanju ne bo upadlo in bosta v prihodnosti cilj nadaljnjih raziskovanj ter novega razvoja.

Razstava bo na ogled do septembra 2022.

GOSTUJOČA RAZSTAVA TEHNIŠKEGA MUZEJA “Z VAMI ŽE 70 LET: TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE 1951-2021”

Tehniški muzej Slovenije je lansko leto praznoval 70-letnico ustanovitve, ki jo je med drugim obeležil z razstavo fotografij »Z vami že 70 let: Tehniški muzej Slovenije 1951–2021«. Tehniški muzej Slovenije je osrednji slovenski muzej, ki srbi za ohranjanje tehniške dediščine. Zbira, hrani, raziskuje ter predstavlja gradivo, ki je povezano z razvojem obrti in industrije na slovenskih tleh. Skrbi za dediščino, ki je plod domačega znanja, in tisto, ki vpliva na življenje Slovencev. Stalne zbirke in občasne razstave so namenjene predstavitvi in promociji dosežkov z najrazličnejših področij znanosti in tehnike. Zbirke Tehniškega muzeja Slovenije so na ogled v muzeju v Bistri, Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, Depojih državnih muzejev v Pivki, oglednem depoju v Soteski, v Muzeju Tomaža Godca ter Muzejski zbirki IMV.

 

GOSTUJOČA RAZSTAVA NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE Z NASLOVOM “SANJE IMAJO TO ČUDNO LASTNOST, DA SE VČASIH URESNIČIJO” – gostovanje je bilo zaključeno 20. aprila 2022

O razstavi: https://www.parkvojaskezgodovine.si/odprtje-gostujoce-razstave-sanje-imajo-to-cudno-lastnost-da-se-vcasih-uresnicijo/