Dostopnost za invalidne osebe

Dostopno parkirišče
Invalidsko parkirišče zagledate že, ko iz glavne ceste zavijete v Park. Tik ob muzeju je še eno manjše parkirišče, kjer je ponovno rezerviran parkirni prostor za invalide.

Dostopen vhod
Vhod v muzej je dostopen s pomočjo manjše klančine. Prav tako je v notranjosti muzeja organiziran poseben vhod za gibalno ovirane, ki vodi v ogled paviljonov. Ogled Parka vojaške zgodovine je razpotegnjen skozi paviljone. Vsi so popolnoma dostopni in prilagojeni. Poti s priporočeno smerjo ogleda so za gibalno ovirane dodatno označene. Vse poti so asfaltirane. Paviljoni in Komanda so dostopni s pomočjo dvigala.

Prilagojene sanitarije
Sanitarije v muzeju so popolnoma prilagojene gibalno oviranim. Nahajajo se v pritličju zgradbe. Še eno prilagojeno invalidsko stranišče se nahaja nasproti trgovine. Prav tako se prilagojena invalidska stranišča nahajajo tudi v paviljonih.

Dostopna kavarna ali restavracija
Okrepčevalnica Kantina Pivka se nahaja v pritličju in je popolnoma dostopna, prav tako pa tudi njen vrtni del.

Dodatna dostopna ponudba
Odprti depoji treh državnih muzejev, okrepčevalnica, trgovina s spominki.