Utrdba Alpskega zidu na Primožu in Krožna pot vojaške zgodovine

V ponudbo Parka vojaške zgodovine je vključena tudi utrdba Alpskega zidu na Primožu. Alpski zid je bil utrdbeni sistem, ki ga je italijanska vojska gradila ob vsej kopenski meji v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno.

Do utrdbe je urejena tematsko-učna pot. Ta povezuje Park vojaške zgodovine, nekdanji vojaški poligon na Koti 110 (613 m) in hrib Primož (718 m).

Na Koti 110 so med prvo svetovno vojno zgradili sistem strelskih jarkov in izkopali kaverno z namenom usposabljanja enot, ki so se pripravljale za boj na soškem bojišču.

Mogočna podzemna topniška utrdba na Primožu je bila poveljniška utrdba skupine utrdb okrog Pivke. Ob poti je postavljenih 5 večjih in 5 manjših informativnih tabel o naravnih, kulturnih in zgodovinskih zanimivostih Pivške kotline. Z vodnikom se lahko sprehodite tudi v notranjost podzemne utrdbe in si ogledate 500 m podzemnih rovov ter notranje prostore utrdbe.

Krožna pot vojaške zgodovine povezuje Park vojaške zgodovine, italijansko podzemno utrdbo na Primožu, Šilentabor nad Zagorjem, kjer je bil ob koncu srednjega veka zgrajen največji utrdbeni sistem na Slovenskem, in turistično vas Narin. Celotna pot vam bo vzela 4 ure hoje, lahko pa si jo prilagodite vašim zmožnostim in času.

Zloženka Krožne poti vojaške zgodovine