Paviljon A

POT V SAMOSTOJNOST

Razstava Pot v samostojnost prikazuje potek osamosvajanja Republike Slovenije s poudarkom na osamosvojitveni vojni leta 1991.

Razstava v osnovnih obrisih predstavi t. i. »drugo Jugoslavijo« oziroma socialistično Jugoslavijo ali Titovo Jugoslavijo kot federativno državo, ki je v Socialistični republiki Sloveniji zajemala veliko večino slovenskega nacionalnega ozemlja. Poleg Tita je bila glavna vez jugoslovanske federacije Jugoslovanska ljudska armada (JLA), ki je imela izredno velik vpliv na razvoj države in na njeno ureditev. V 80. letih 20. stoletja se je njena osnovna naloga preoblikovala iz obrambe pred zunanjim sovražnikom v obrambo pred notranjim sovražnikom. Zaradi omejevanja nacionalnega razvoja in grobega kršenja človekovih pravic je večina Slovencev Jugoslavijo vse bolj doživljala kot neznosno breme. S padcem Berlinskega zidu in z demokratičnimi spremembami v Vzhodni Evropi se je tudi v Sloveniji sprožila neustavljiva želja po demokraciji in večji samostojnosti, kar je po zmagi demokratične opozicije na prvih svobodnih volitvah aprila 1990 pripeljalo do plebiscita o samostojnosti Republike Slovenije 23. 12. 1990. Na njem se je kar 88,5 % volilnih upravičencev izreklo za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Čez šest mesecev je v skladu z referendumsko voljo slovenski parlament razglasil samostojnost, čemur je sledila brutalna vojaška intervencija jugoslovanske armade, ki pa jo je zlomil odločen odpor slovenskih oboroženih sil Teritorialne obrambe in milice. Poražena jugoslovanska armada se je umaknila v vojašnice in konec oktobra 1991, štiri mesece po začetku vojne, dokončno zapustila območje Republike Slovenije, ki je šele tako lahko polno zaživela kot suverena država.

 

Razstava omogoča, da obiskovalec podoživi vojno dogajanje v neposrednem stiku z nekaterimi pomembnimi eksponati iz tistega obdobja. V scensko postavitev prodora jugoslovanske enote so tako vključeni letalo MiG-21, tank M-84 in oklepni vozili BVP ter BTR.  Pomembni »relikviji« vojne ’91 sta še helikopter Gazela z oznako Velenje TO-001, ki je prvo zračno plovilo, kateremu je uspelo pobegniti iz jugoslovanskega vojnega letalstva, in tank T-55 kot del tankovske enote, ki je ravno iz pivške vojašnice prva začela agresijo jugoslovanske vojske. Med atraktivnimi oklepnimi vozili velja omeniti še serijo vozil BOV, ki so jih izdelovali v mariborski tovarni TAM in ki so bila udeležena v različnih spopadih, tank PT-76 in poveljniško vozilo MT-LBu. Pomembno vlogo milice simbolno označuje vozilo Specialne enote milice BOV M-86 ter motorno kolo BMW R80 RT, na pomen slovenskih gasilcev pa opozarja operativno vozilo gasilcev iz Mokronoga.  Vloga zdravstvenih delavcev pa je simbolno prikazana z reševalnim vozilom Mercedes-Benz 230 Binz iz Velenjskega zdravstvenega doma. 

PODMORNIČARSTVO JUGOSLAVIJE IN PODMORNICA P-913 ZETA
19-metrska in 76 ton težka podmornica P-913 Zeta spada med t. i. žepne oziroma diverzantske podmornice razreda Una. V 80-ih letih so v vojni mornarici SFRJ prišli do zaključka, da večje podmornice niso primerne za izvajanje vrste nalog v Jadranskem morju zaradi njegovih specifičnih značilnosti, obenem pa so iskali bolj ekonomičen način povečanja podmorniške flote. Do leta 1989 je bilo v Splitu izdelanih šest žepnih podmornic, ki so jih poimenovali po rekah iz vsake republike SFRJ. Razstavljena podmornica nosi ime po črnogorski reki Zeti, ob splovitvi pa ji je bila botra črnogorska občina Nikšić.

Osnovno posadko so sestavljali štirje člani, prevažala pa je lahko do šest podmorniških diverzantov. Podmornica P-913 Zeta predstavlja izjemen primer vojaške tehnične dediščine, pri njenem razvoju pa so v precejšnjem deležu sodelovali tudi slovenski strokovnjaki in slovenska industrija. Poleg tehničnega spomenika predstavlja podmornica P-913 Zeta tudi spomenik generacijam slovenskih podmorničarjev, ki so bili v jugoslovanski vojni mornarici nadpovprečno zastopani.

Podmornica je v Park vojaške zgodovine prišla leta 2011 kot darilo Republike Črne gore po velikem prizadevanju članov društva Podmorničar, ki združuje nekdanje slovenske podmorničarje.

Posebna razstava, ki obdaja podmornico, prikazuje življenje in delo podmorničarjev. Z zanimivimi eksponati, fotografijami in zgodbami podmorničarjev predstavi zgodovino podmorničarstva na vzhodni jadranski obali ter večini obiskovalcev nepoznane podrobnosti podmorničarskega življenja. Razstavo je pripravil Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana.ZBIRKA VOZIL

Tretja razstava v paviljonu A je zbirka vojaških vozil različnih zvrsti in tipov, skupno vsem je le to, da jih je uporabljala Jugoslovanska ljudska armada. Vojaška vozila so bila vedno odraz največjih tehničnih dosežkov svoje dobe, zato so vedno zbujala zanimanje pa tudi strahospoštovanje. V zbirko sta uvrščeni dve letali, in sicer dva ameriška reaktivna lovca Thunderjet in Sabre, ki sta prišla v Jugoslavijo z ameriško vojaško pomočjo v petdesetih letih 20. stoletja. V zbirki sta tudi dva tanka, sovjetski T-72 in njegova jugoslovanska različica M-84, ki predstavlja največji uspeh jugoslovanske vojaške industrije.

Sovjetska samovozna havbica 2S1 »gvozdika« predstavlja enega najuspešnejših primerkov samovozne artilerije iz obdobja hladne vojne.
Samovozna protiletalska artilerija je v zbirki zastopana s sovjetskim sistemom ZSU-57 57 mm in češkoslovaškim sistemom Praga M53/59 30 mm, bolj znanim pod imenom »Ješterka«.
Bojno vozilo pehote BVP-M80A je še vedno v uporabi v vseh državah nekdanje Jugoslavije, v omejenem obsegu tudi v Slovenski vojski.
V zbirki pa izstopata še sovjetski rovokopač BTM-3 in tankovski simulator na osnovi tanka T-55, ki obiskovalcem omogoča vpogled v notranjost tanka in v delovni prostor posadke.

SIMULATOR LETENJA Z LETALOM MiG-21

MiG-21 je eno izmed najbolj razširjenih lovsko-prestrezniških vojaških letal. Izdelanih je bilo več kot 15.000 primerkov v 15 izpeljankah. Sam razvoj letala se je pričel v petdesetih letih prejšnjega stoletja, prvi prototip pa je vzletel leta 1955. Poleg Sovjetske zveze je letala MiG-21 uporabljalo več kot 30 držav, med njimi tudi Jugoslavija. V sestavi vojaškega jugoslovanskega letalstva je bilo skupno 261 letal MiG-21 v desetih različicah. Obiskovalci Parka vojaške zgodovine se lahko preizkusijo na simulatorju letenja z letalom MiG-21, ki ga je razvilo podjetje AFormX. Uporabnik sedi v original sedežu in upravlja s pravimi inštrumenti letala MiG-21bis. Simulator pri svojem delovanju uporablja tehnologijo virtualne resničnosti, ki omogoči uporabniku 360-stopinjski pregled nad kabino in okolico.
PROMOCIJSKA STOJNICA SLOVENSKE VOJSKE

V paviljonu A je postavljena tudi stalnapromocijska stojnica Slovenske vojske, ki predstavlja produkt sodelovanja med Parkom vojaške zgodovine in Ministrstvom za obrambo na področju promocije Slovenske vojske. Stojnica ponuja oglede filmov na dveh televizijah, drobni promocijski material, ogled osebne opreme slovenskega vojaka, ob obiskih večjih organiziranih skupin pa so na stojnici prisotni tudi delavci uprav za obrambo, ki so mladim na voljo za vsa pojasnila v zvezi z možnostmi sodelovanja s Slovensko vojsko.