V Parku na ogled gostujoča razstava »Republika Slovenija v mednarodnih operacijah in misijah«

11.maj 2022

 V Parku vojaške zgodovine je nabor gostujočih razstav  dopolnila nova razstava z naslovom »Republika Slovenija v mednarodnih operacijah in misijah«, ki sta jo ob 25. obletnici sodelovanja Slovenske vojske v prvi mednarodni misiji pripravila Združenje slovenskih mirovnikov in Vojaški muzej Slovenske vojske v sodelovanju s Slovensko vojsko ter Parkom vojaške zgodovine. Najnovejša v nizu gostujočih razstav Parka na več panojih in z zanimivimi eksponati prinaša vpogled v delovanje pripadnikov Slovenske vojske v mednarodnih operacijah ter misijah v različnih obdobjih, od njihovih vojaških zadolžitev do organizacije vsakdana, tudi skozi zgodbo posameznih udeležencev.

Republika Slovenija je pripadnike Slovenske vojske in Policije prvič napotila v operacijo mednarodnega kriznega odzivanja leta 1997, in sicer na humanitarno operacijo v Albanijo v sklopu operacije Alba, ki je potekala pod vodstvom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Slovenski vojaki so po tej odpravi sodelovali še v misijah na Cipru, v Bosni in Hercegovini ter Afganistanu. Od takrat do konca leta 2021 je Slovenska vojska opravila približno 15.000 napotitev v 28 različnih mednarodnih operacij in misij. Poleg pripadnikov Slovenske vojske na posameznih območjih v manjšem številu sodelujejo tudi civilni strokovnjaki in pripadniki Policije.

Poseben poudarek na razstavi je dan veliki vlogi Slovenske vojske v funkciji uresničevanja zunanje politike Republike Slovenije in njenih zavez v mednarodni skupnosti kot tudi njenemu delovanju za zaščito civilistov ter najranljivejših družbenih skupin, otrok, žensk in starejših.