EU projekti

Projekti, sofinancirani s strani Evropske unije

HOP ON – Hop on – hop off prevoz

Operacija bo med seboj povezala turistične točke v treh občinah (Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica). Ker gre za podeželsko okolje, ki je slabo povezano z javnim potniškim prometom, se turisti soočajo s problemom kako dostopati do manj poznanih krajev omenjenega območja.

Več o projektu …

DOŽIVETJE PVZ – Razvoj doživljajskih programov v Parku vojaške zgodovine

Samostojna operacija Parka vojaške zgodovine zajema razvoj dodatnih turističnih programov v Parku vojaške zgodovine z namenom oživitve, rekultivacije in turistične izrabe okolice starih vojašnic, v katere je umeščen Park.

Več o projektu …

DROBNICA – Promocija reje drobnice kot turistični produkt

Operacija vzpostavlja nov in inovativen način vzdrževanja zelenih površin ob javnih in turističnih objektih. Predstavlja tudi povsem novo pilotno rešitev razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Več o projektu …

WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom

Posebnost programskega območja je prisotnost dediščine prve svetovne vojne, ki je izjemnega zgodovinskega pomena, vendar mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen.

Več o projektu …

ETNO PODJETNO – Stare obrti za nove podjetniške priložnosti

Izhodišče za razvoj podjetništva so bile izbrane tradicionalne obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale življenje v krajih Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Za vsak omenjeni kraj je izbrana značilna obrt, ki ima potencial, da se vključi v današnji podjetniški in življenjski vsakdan.

Več o projektu …