EU projekti

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

DOŽIVETJE PVZ – Razvoj doživljajskih programov v Parku vojaške zgodovine

PROGRAM:

2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS  med Snežnikom in Nanosom v letih 2017 – 2019, Evropski sklad za regionalni razvoj

POVZETEK PROJEKTA:

Samostojna operacija Parka vojaške zgodovine zajema razvoj dodatnih turističnih programov v Parku vojaške zgodovine z namenom oživitve, rekultivacije in turistične izrabe okolice starih vojašnic, v katere je umeščen Park. V skladu s sodobnimi trendi razvoja dodatne turistične ponudbe so bili v okviru operacije razviti programi teambuildinga in tematsko obarvano praznovanje rojstnega dne.

Za kolektive zaposlenih in druge zaključene skupine smo v okviru vzpostavitve nove doživljajske ponudbe v Parku razvili privlačen teambuilding program z elementi igrifikacije na osnovi vohunsko-vojaške igre. Teambuilding program z namenom krepitve kolektivnega sodelovanja od udeležencev zahteva reševanje širokega nabora zapletenih nalog, od poznavanja vojaških veščin in veščin preživetja v naravi pa do oskrbe poškodovanih in reševanja miselnih ugank, vse v kombinaciji s terenskim pohodom. V program so vključene tudi prvine vse bolj priljubljene “sobe pobega”, saj morajo udeleženci za uspešen zaključek programa v bunkerju na Primožu odkriti deaktivacijsko napravo, poiskati pot iz zapletenega labirinta podzemnih tunelov in v Parku vojaške zgodovine z njo preprečiti napad.  

K doživljajski ponudbi smo poleg tega dodali tudi program za najmlajše. V okviru projekta smo oblikovali izvedbo tematsko obarvanega rojstnodnevnega praznovanja za otroke, v okviru katerega se otroci za nekaj ur prelevijo v vojake in v spremstvu animatorja doživijo nepozabno izkušnjo na terenu.

Z novimi doživljajskimi programi smo tako za turistične namene izrabili tudi širšo okolico starih vojašnic, obenem pa dragoceno dopolnili muzejsko ponudbo.

CILJI PROJEKTA:

 • Oživitev in turistična izraba okolice Parka vojaške zgodovine z namenom čim bolj celostnega razvoja turizma tako na Pivškem kot v širši regiji
 • Razvoj dodatnih turističnih programov osnovanih na sodobnih trendih
 • Večja konkurenčnost na trgu in boljši poslovni rezultati

REZULTATI PROJEKTA:

 • Razvoj novih trendov v turizmu – doživljajski turizem
 • Razvoj dveh novih programov – tematsko obarvana rojstnodnevna zabava za otroke in vojaški teambuilding za zaključene skupine

ETNO PODJETNO – Stare obrti za nove podjetniške priložnosti

PROGRAM:

2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS  med Snežnikom in Nanosom v letih 2017 – 2019, Evropski sklad za regionalni razvoj

POVZETEK PROJEKTA:

Izhodišče za razvoj podjetništva so bile izbrane tradicionalne obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale življenje v krajih Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Za vsak omenjeni kraj je izbrana značilna obrt, ki ima potencial, da se vključi v današnji podjetniški in življenjski vsakdan. Namen projekta je razvijati potencial avtohtone kulturne dediščine v smeri vključevanja le-te v sodobno podjetništvo in oblikovanje kakovostne turistične ponudbe z namenom ustvarjanja novih delovnih mest.

V središču mesta Postojne bo obnovljena zunanjost brivsko-frizerskega salona Ozbič, ki se od začetka preteklega stoletja nahaja se v arhitekturno zanimivi hiši, ta je zaščitena kot naselbinska dediščina in stoji ob stari cesti med Ljubljano in Postojno. Zunanjost bo obnovljena v skladu s konservatorsko-restavratorskimi načrtom v želji, da salon postane prepoznavna točka v Sloveniji, ki bo predstavljala kakovostno revitalizacijo dediščine. V okviru projekta bo nastala tudi informativna razstava o delovanju salona Ozbič, ki bo del turistične ponudbe mestne poti.

Na Pivškem so že davno začeli z iskanjem dodatnega zaslužka v sadju, pa tudi brinju. Na Reko in v Trst so na vprežnih vozovih vozili sadje: jabolka, slive, suho sadje in žganje. Žganjekuha v Pivki je lahko priložnost za podjetništvo in obogatitev turistične ponudbe. Cilj projekta je s projektnimi aktivnostmi motivirati tiste, ki že kuhajo žganje za lastne potrebe, da svojo dejavnost legalizirajo in jo razširijo. Udeleženci bodo lahko dobili dodatna znanja o izboljšanju kakovosti žganj ter s področja marketinga.

Na Bistriškem ter na celotnem območju med Snežnikom in Nanosom je dobro razvita ovčjereja, ki med drugim omogoča izdelavo volne za ustvarjanje novih produktov namenjenih sodobnemu uporabniku in turističnemu obiskovalcu. V Ilirski Bistrici želimo s projektnimi aktivnostmi, ki vključujejo prezentacije, rokodelske in podjetniške delavnice, spodbuditi tovrstno podjetništvo, kjer bodo priložnost prepoznale predvsem ranljive skupine.

CILJI PROJEKTA:

 • Ohraniti kulturno dediščino starih obrti
 • Izvesti podjetniška usposabljanja, ki bodo povečala podjetniško samozavest
 • Predstavitev dobrih praks s področja podjetništva
 • Izmenjati znanja med regionalnimi razvojnimi partnerji in začrtati smernice za nadaljnji razvoj v projektu vključenih obrti ter spodbujati medsektorsko sodelovanje

REZULTATI PROJEKTA:

 • Obnovljena notranjščina brivsko-frizerskega salona Ozbič v Postojni, priprava dokumentov in promocija za uspešno delovanje salona
 • Promocija starih obrti
 • Izvedba delavnic za ranljive skupine s področja domačih in umetnostnih obrti

PARTNERJI:

 • Občina Postojna
 • Zavod Znanje Postojna
 • Javni zavod za upravljanje dediščine in turizma Pivka
 • Tamara Urbančič s.p.

IGRA NAS POVEZUJE

PROGRAM:

 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom
  in Nanosom v letih 2019-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj

POVZETEK PROJEKTA:
Operacija »Igra nas povezuje« ureja osnovno infrastrukturo za izvedbo delavnic in programov za
uresničevanje spodaj navedenih ciljev. Za izboljšanje stanja in varovanja okolja bo urejena uporaba
obnovljivih virov energije. Oblikovan bo nov program terapevtskega gibanja in senzornega gibanja
otrok in mladih s posebnimi potrebami.
Delavnice in igralni programi s sodelovanjem partnerjev potekajo v občinah Postojna, Pivka in Ilirska
Bistrica.

CILJI PROJEKTA:
Spodbujanje sodelovanja med razvojnimi partnerji

 • Izobraževanje in dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva glede varovanja narave skozi igro
 • Vzpostavitev inovativnih pristopov in storitev
 • Razvoj programov in storitev za ranljive skupine
 • Spodbujanje socialne vključenosti

REZULTATI PROJEKTA:

 • Ureditev igrišča s parkiriščem, ureditev sanitarij, postavitev sončne elektrarne
 • Postavitev otroškega kotička v muzejskem kompleksu (otroško igralo, klopi in mize)
 • Postavitev info kozolca
 • Nakup opreme namenjene izvedbi programa za ranljive skupine

PARTNERJI PROJEKTA:

 • DO-RE-MI Življenja, izobraževanje, kultura in poslovne storitve, Jerneja Sojer Smerdu, s.p.
 • Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka
 • Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti
 • Športno kulturno in izobraževalno društvo Gibalnice