EU projekti

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

HOP ON – Hop on – hop off prevoz

PROGRAM:

1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom v letu 2017-2018, financiranih iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

POVZETEK PROJEKTA:

Operacija bo med seboj povezala turistične točke v treh občinah (Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica). Ker gre za podeželsko okolje, ki je slabo povezano z javnim potniškim prometom, se turisti soočajo s problemom kako dostopati do manj poznanih krajev omenjenega območja. Z operacijo bo območje LAS pridobilo storitev trajnostne mobilnosti in izboljšano dostopnost do oddaljenih turističnih točk; uporabniki storitve bodo skozi zgodbe lokalnih vodnikov poglobili svoje poznavanje kraškega sveta in bogate kulturno-zgodovinske dediščine, ki je zaznamovala življenje na tem območju. Z interpretativnim podajanjem vsebine se bo dvignila zavest o pomenu zaščite naravne in kulturne dediščine celotnega območja.

Operacija bo vzpostavila mreže in partnerstva; med seboj bo povezala turistične znamenitosti (Park vojaške zgodovine, Muzej krasa, grad Prem, stara mestna jedra…) ponudnike tipičnih lokalnih produktov (degustacije s sirarji, sadjarji…), lokalne vodnike ter ponudnike nastanitev na celotnem območju. Storitev bo namenjena tako turistom, ki obiščejo destinacijo brez lastnega prevoza, kot tistim, ki bi radi doživeli in izkusili pristno ponudbo celotnega območja. Prevoz bo omogočal tudi transport koles, s čimer bo kolesarskim turistom olajšan transfer do različnih izhodišč za kolesarske ture na destinaciji. Storitev prepoznava gospodarski potencial podeželskega okolja in je hkrati usmerjena v trajnostni razvoj in zaščito naravnega okolja.

CILJI PROJEKTA:

 • Zagotoviti trajnosten način prevoza turistov med turističnimi točkami območja LAS ter ponuditi inovativen poslovni model in turistični produkt, ki bo vključeval identiteto obravnavanega okolja
 • Spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji
 •  (cilj spodbuditi razvojno inovativno naravnanost).
 • Dvigniti prepoznavnost območja kot turistično zanimive destinacije

REZULTATI PROJEKTA:

 • Priprava poslovnega modela
 • Priprava itinerarija in turističnega programa
 • Delavnica za vključene ponudnike (predstavitev možnosti in standardov za vključitev v produkt)
 • Promocijsko gradivo
 • Usposabljanje vodnikov za vodenje po itinerariju
 • Izvedba storitve (36 krožnih voženj po zastavljenem itinerariju)

PARTNERJI:

 • RRA Zeleni kras
 • Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka
 • Zavod Znanje Postojna
 • TIC Ilirska Bistrica
 • Tuam d.o.o.

DROBNICA – Promocija reje drobnice kot turistični produkt

PROGRAM:

3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom za programsko obdobje 2014-2020 v letu 2018, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

POVZETEK PROJEKTA:

Operacija vzpostavlja nov in inovativen način vzdrževanja zelenih površin ob javnih in turističnih objektih. Predstavlja tudi povsem novo pilotno rešitev razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna predstavljajo suhi mediteranski kraški pašniki in travniki ekološko izjemno pomembno območje. Priča smo zaraščanju površin, opuščanju tradicionalnega načina kmetijstva, pašništva, košnje. Zaraščajo se tudi nekdanje pašniške površine v okolici Pivke, ki si je v zadnjem času izborila pomembno mesto na turističnem zemljevidu Slovenije s pomočjo največje turistične atrakcije – Parka vojaške zgodovine. V Parku domujeta tudi eden izmed regijskih turistično informativnih centrov in muzejska trgovina, kjer je moč kupiti lokalne izdelke, okolica Parka pa ponuja možnost sprehajalnih poti v sklopu velikega kompleksa zelenih površin, katerega je potrebno trajno vzdrževati. V bližini muzejskega dela je del teh površin žal precej zaraščen, teren pa precej neugoden za košnjo. Najboljša rešitev se je pojavila v postavitvi pašnika z vso potrebno opremo na tem območju, v sodelovanju z lokalnim rejcem drobnice. S tem želimo podpreti lokalne kmete pri ponovnem uvajanju tradicionalne proste reje, ki je veliko bolj ekonomična, naravi prijazna, zaradi večje vitalnosti živali, ki se pasejo na pašnikih, pa je tudi kvaliteta končnih prehrambenih izdelkov boljša.

CILJI PROJEKTA:

 • Povezovanje kmetijstva s turizmom kot hitro rastočo gospodarsko panogo
 • Razvoj novih produktov
 • Promocija kmetijskih pridelovalcev in njihovih lokalnih izdelkov
 • Spodbujanje inovacij in podjetništva pri lokalni skupnosti
 • Dvig ozaveščenosti o ohranjanju naravnih in kulturnih dobrin
 • Preprečiti zaraščanje kmetijskih površin in s tem ohranjanje kulturne krajine ter biotske pestrosti

REZULTATI PROJEKTA:

 • Postavitev pašnika za drobnico
 • Nakup hladilnika za promocijo in prodajo lokalnih mlečnih izdelkov
 • Postavitev turistične informativne table o reji drobnice

PARTNERJI:

 • Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka
 • Grega Česnik – nosilec dopolnilen dejavnosti na kmetiji

Spletna stran Evropske komisije