EU projekti

INTERREG

WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom

PROGRAM

Interreg Italia – Slovenija

PODROČJE

Prednostna os 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov

POVZETEK PROJEKTA:

Posebnost programskega območja je prisotnost dediščine prve svetovne vojne, ki je izjemnega zgodovinskega pomena, vendar mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt bo prispeval k spremembi obstoječega stanja s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Izvedene bodo študijske aktivnosti, pripravljene nove razstave, kulturni in spominski dogodki za krepitev splošnega znanja in ozaveščenosti o dediščini prve svetovne vojne. Izvedene bodo aktivnosti usmerjenega izobraževanja in mreženja za turistične ponudnike, organizacije in druge deležnike, namenjene spodbujanju razvoja nove turistične ponudbe. Za okrepitev skupne promocije in trženja dediščine prve svetovne vojne bo uvedena krovna destinacijska znamka Poti miru s smernicami za trženje, spletna stran in druga promocijska gradiva. Nadgrajene in urejene bodo nove tematske poti, informacijske točke in središča s sodobnimi inovativnimi in interaktivnimi predstavitvami dediščine. Naložbe male vrednosti bodo namenjene ohranjanju dediščine prve svetovne vojne izjemnega pomena.

CILJ PROJEKTA:

Ohraniti, raziskati in promovirati snovno in nesnovno dediščino prve svetovne vojne izjemnega zgodovinskega pomena kot skupno dediščino programskega območja v okviru krovne destinacijske znamke in posebne destinacije Poti miru med Alpami in Jadranom. Spodbuditi povezovanje, nadgradnjo in razvoj nove trajnostno in kulturno usmerjene turistične ponudbe, utemeljene na atraktivnih predstavitvah dediščine prve svetovne vojne in tematskih poteh.

TRAJANJE:

36 mesecev (01.11.2018 – 31.10.2021)

PARTNERJI:

  • Posoški razvojni center
  • Regione del Veneto
  • Ustanova “Fundacija Poti miru v Posočju”
  • Associazione GAL VENEZIA ORIENTALE
  • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • PromoTurismoFVG
  • Mestna Občina Nova Gorica
  • ERPAC – Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
  • Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka
  • Comune di Ragogna