EU projekti

DROBNICA – Promocija reje drobnice kot turistični produkt

PROGRAM:

3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom za programsko obdobje 2014-2020 v letu 2018, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

POVZETEK PROJEKTA:

Operacija vzpostavlja nov in inovativen način vzdrževanja zelenih površin ob javnih in turističnih objektih. Predstavlja tudi povsem novo pilotno rešitev razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna predstavljajo suhi mediteranski kraški pašniki in travniki ekološko izjemno pomembno območje. Priča smo zaraščanju površin, opuščanju tradicionalnega načina kmetijstva, pašništva, košnje. Zaraščajo se tudi nekdanje pašniške površine v okolici Pivke, ki si je v zadnjem času izborila pomembno mesto na turističnem zemljevidu Slovenije s pomočjo največje turistične atrakcije – Parka vojaške zgodovine. V Parku domujeta tudi eden izmed regijskih turistično informativnih centrov in muzejska trgovina, kjer je moč kupiti lokalne izdelke, okolica Parka pa ponuja možnost sprehajalnih poti v sklopu velikega kompleksa zelenih površin, katerega je potrebno trajno vzdrževati. V bližini muzejskega dela je del teh površin žal precej zaraščen, teren pa precej neugoden za košnjo. Najboljša rešitev se je pojavila v postavitvi pašnika z vso potrebno opremo na tem območju, v sodelovanju z lokalnim rejcem drobnice. S tem želimo podpreti lokalne kmete pri ponovnem uvajanju tradicionalne proste reje, ki je veliko bolj ekonomična, naravi prijazna, zaradi večje vitalnosti živali, ki se pasejo na pašnikih, pa je tudi kvaliteta končnih prehrambenih izdelkov boljša.

V okviru operacije bo v neposredni bližini Parka postavljen pašnik za drobnico, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali živali v naravnem okolju. V muzejski trgovini bo postavljen tudi hladilnik, kjer se bodo prodajali prehrambeni izdelki partnerja v projektu.

PARTNERJI:

  • Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka
  • Grega Česnik – nosilec dopolnilen dejavnosti na kmetiji