EU projekti

DOŽIVETJE PVZ – Razvoj doživljajskih programov v Parku vojaške zgodovine

PROGRAM:

2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS  med Snežnikom in Nanosom v letih 2017 – 2019, Evropski sklad za regionalni razvoj

POVZETEK PROJEKTA:

Samostojna operacija Parka vojaške zgodovine zajema razvoj dodatnih turističnih programov v Parku vojaške zgodovine z namenom oživitve, rekultivacije in turistične izrabe okolice starih vojašnic, v katere je umeščen Park. V skladu s sodobnimi trendi razvoja dodatne turistične ponudbe so bili v okviru operacije razviti programi teambuildinga in tematsko obarvano praznovanje rojstnega dne.

Za kolektive zaposlenih in druge zaključene skupine smo v okviru vzpostavitve nove doživljajske ponudbe v Parku razvili privlačen teambuilding program z elementi igrifikacije na osnovi vohunsko-vojaške igre. Teambuilding program z namenom krepitve kolektivnega sodelovanja od udeležencev zahteva reševanje širokega nabora zapletenih nalog, od poznavanja vojaških veščin in veščin preživetja v naravi pa do oskrbe poškodovanih in reševanja miselnih ugank, vse v kombinaciji s terenskim pohodom. V program so vključene tudi prvine vse bolj priljubljene “sobe pobega”, saj morajo udeleženci za uspešen zaključek programa v bunkerju na Primožu odkriti deaktivacijsko napravo, poiskati pot iz zapletenega labirinta podzemnih tunelov in v Parku vojaške zgodovine z njo preprečiti napad.  

K doživljajski ponudbi smo poleg tega dodali tudi program za najmlajše. V okviru projekta smo oblikovali izvedbo tematsko obarvanega rojstnodnevnega praznovanja za otroke, v okviru katerega se otroci za nekaj ur prelevijo v vojake in v spremstvu animatorja doživijo nepozabno izkušnjo na terenu.

Z novimi doživljajskimi programi smo tako za turistične namene izrabili tudi širšo okolico starih vojašnic, obenem pa dragoceno dopolnili muzejsko ponudbo.