Zbrali smo pogum, stopili smo skupaj

19.januar 2022

Zgornje besede, ki sem jih izbrala za naslov pričujočega zapisa, smo prvič uporabili za poimenovanje pedagoškega projekta, ki ga v Parku vojaške zgodovine Pivka skupaj z Arhivom Republike Slovenije in Zavodom Republike Slovenije za šolstvo ustvarjamo od jeseni 2020 (www.zbralismopogum.si). Iste besede smo nato uporabili tudi za naslov pred kratkim izdane knjige o plebiscitu. A geslo ni zgolj naključno – bilo je del oglaševalske kampanje v obdobju osamosvajanja naše države, v izjemno turbulentnem času za Slovence. Naslov, za katerega smo se odločili, je torej prvič, močno povezan s časom, ki ga predstavljamo v projektu in knjigi, drugič, pa je poklon sodelovanju in pogumu vseh Slovencev. Pri predstavljanju poti osamosvajanja naše države želimo namreč poudariti atribute, ki jih je ta imela: pogum, sodelovanje, skupnost, požrtvovalnost, upanje, državljansko dolžnost, voljo, moč, trdnost, ponos. 

Naj za začetek povem, da smo na projekt Zbrali smo pogum ponosni iz več razlogov. Iz ideje Alenke Starman Alič (Arhiv Republike Slovenije) o skupni razstavi, se je na prvem in zaenkrat edinem sestanku v živo v neverjetni naglici razvil še načrt o širokem projektu, v okviru katerega bo pripravljena večdelna spletna razstava, trije filmi in e-učno gradivo ter bo zajemal obdobje od sredine osemdesetih let do mednarodnega priznanja Republike Slovenije. In naglica je ostala naš stalni spremljevalec. Naše prvo srečanje je potekalo v septembru 2020, že 23. decembra 2020 pa naj bi bila objavljena prvi del razstave in prvi film. Eno od ovir je seveda predstavljala epidemija – z ožjo ekipo smo se tako v živo srečali le enkrat, z nekaterimi sodelavci pa na stisk roke še čakamo … Izziv je predstavljalo tudi dejstvo, da je bilo v lanskem jubilejnem letu, ko smo obeleževali 30. obletnico samostojne Slovenije, pripravljenih mnogo izjemnih projektov, odličnih razstav in aktivnosti, v množici katerih bi moral naš projekt izstopati oziroma predstaviti nekaj drugačnega.

Da projekt vendarle ne bi ostal le v digitalni obliki, smo se kmalu po državnem prazniku, 25. juniju, ko smo dosegli vse zgoraj omenjene zastavljene cilje, odločili, da vsaj del vsebine predstavimo tudi na papirju – v knjigi. Pobudo zanjo je ponovno dala Alenka, avtorice – Vilma Brodnik, Alenka Starman Alič in Ana Čič – pa smo se z urednico Tihano Kurtin Jeraj prvič srečale v avgustu 2021. Naglica je torej ostala naša zvesta prijateljica, saj smo knjigo želele izdati prav na obletnico plebiscita, 23. decembra 2021. Veter je zapihal v naša jadra, saj je bila večina gradiva že zbrana in vsebinski sklopi določeni – pri pisanju smo se namreč naslonile na poglavja spletne razstave.

Različnih idej o sestavi knjige seveda ni bilo težko najti, težje jih je bilo zamejiti. »Največ petdeset strani,« je bila konkretna omejitev naših prvotnih predstav. Naslednji korak je bilo iskanje načina predstavitve gradiva, ki za obdobje plebiscita pomeni predvsem dokumentarni material (izjave, odloki, zakoni), torej v veliki meri gradiva, ki za učence in dijake ni najbolj zanimivo. A kljub omenjenim težavam nam je z veliko mero pozitivne energije in truda uspelo – knjiga o plebiscitu je v sozaložništvu Mladinske knjige in Arhiva Republike Slovenije izšla točno 23. decembra 2021.

V uvodnem delu knjige bralca pozdravimo njene avtorice, ki ga nato v obliki pogovora vodimo tudi skozi celotno zgodbo o plebiscitu. Pripoved dopolnjuje dokumentarno gradivo, pospremljeno z ilustracijami zelo nadarjenega ilustratorja Jake Vukotiča. Da je knjiga drugačna od ostalih, so poskrbeli dijaki 4. letnika Gimnazije Bežigrad, ki so za vsako poglavje prispevali dialoge, ki bralca seznanijo z njihovo vsebino. Tako smo v knjigi, ki je namenjena mladim, le-te že pri sami pripravi aktivno vključili vanjo. Nismo pa pozabili niti na tiste, ki si želijo nekaj več, saj smo dodali izseke »Za vedoželjnejše« (podobno kot na spletni razstavi), ki bralce usmerjajo v nadaljnje samostojno raziskovanje in ukvarjanje s tematiko.

Pogum tako ni le prazna beseda v geslu stare oglaševalske akcije. Potrebovali smo ga vsi projektni partnerji (Park vojaške zgodovine Pivka, Arhiv Republike Slovenije in Zavod RS za šolstvo), pa tudi ostali sodelavci – od oblikovalcev in informatikov do producentov in urednikov. Izplačalo se je. Ker smo zbrali pogum in stopili skupaj, je nastalo trajno gradivo, na voljo tako učiteljem pri poučevanju kot učencem pri učenju, pa tudi vsem ostalim – v opomin na čas, ko nismo bili vedno enotni, a smo kljub temu sodelovali in uspeli.              

Ana Čič

*Knjiga Zbrali smo pogum, stopili smo skupaj je na voljo v knjigarnah Mladinske knjige, na spletni platformi EMKA in v muzejski trgovini Magazin v Parku vojaške zgodovine Pivka.