Spletno predavanje ob Mednarodnem dnevu spomina na holokavst

21.januar 2022

Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, 27. januarja, sta Park vojaške zgodovine Pivka in Študijski center za narodno spravo pripravila spletno predavanje prof. dr. Renata Podbersiča z naslovom »Judje na Primorskem: med izbrisom in pozabo«.

Zgodovinar prof. dr. Renato Podbersič v okviru raziskovalnega dela na Študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani in kot asistent za novejšo zgodovino na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici proučuje prelomna poglavja sodobne slovenske zgodovine in družbene tokove preteklega stoletja na Slovenskem. V svojih znanstvenih objavah se podrobneje osredotoča na totalitarizme v 20. stoletju na Slovenskem, cerkveno zgodovino, prvo svetovno vojno in posebej soško fronto. Posebno pozornost pri svojem delu namenja tudi raziskovanju judovske zgodovine in preganjanju Judov v širšem srednjeevropskem prostoru. Je član mednarodne komisije za proučevanje holokavsta – IHRA, ki v Sloveniji deluje pri Ministrstvu za zunanje zadeve.

Slušatelji so se v poučnem predavanju podrobneje seznanili z razvojem judovske skupnosti na Primorskem in tragično usodo, ki je doletela njene pripadnike med holokavstom, zlasti po nemški zasedbi jeseni 1943. Predavatelj je ob tem izpostavil, da so Judje na Primorskem del naše zgodovine in so bili v tem prostoru, predvsem v Trstu in Gorici, prisotni že od nekdaj. Tržaška judovska skupnost danes šteje okrog petsto članov in pokriva celotno območje avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. Predavanje je sklenila misel, da je v izogib ponovitvi vojnih grozot in trpljenja ključno v kolektivnem spominu ozaveščati tudi o najbolj bolečih poglavjih iz naše zgodovine, kar je v luči aktualnih razmer še toliko bolj pomembno.