Zaključek operacije »Promocija reje drobnice kot turistični produkt«

16.september 2020

V Parku vojaške zgodovine je bila včeraj, 15. septembra 2020, novinarska konferenca ob zaključku operacije »Promocija reje drobnice kot turistični produkt«. Gre za inovativen projekt vzdrževanja zelenih površin v muzejskem turističnem kompleksu. V okviru projekta je bil na okvirno 2,5 ha zelenih površin Parka vzpostavljen pašnik za drobnico z vso potrebno opremo (napajališča, krmišča, staja), kjer se danes pase 20 koz. Osnovni cilj projekta je bila zagotovitev sonaravnega načina vzdrževanja zelenih površin. Glede na to, da gre v primeru Parka za velike površine, je rezultat projekta tudi znatno znižanje s tem povezanih stroškov, povečala pa se je tudi atraktivnost Parka vojaške zgodovine kot turistične točke, saj so živali vnesle v muzejski kompleks toplino in domačnost.  

Projekt pa ima tudi pomemben promocijski učinek. Reja drobnice, ki je bila stoletja dolgo glavna gospodarska dejavnost na Pivki, je začela že sredi 19. stoletja nazadovati in je bila sčasoma skoraj pozabljena. Šele v zadnjih desetletjih je doživela ponovno oživitev, zato ima umestitev pašnika v osrednjo turistično točko Občine Pivka pomemben promocijski učinek tako za samo rejo drobnice kot tudi za mleko drobnice in mlečne izdelke.

V operaciji sta sodelovala dva partnerja, in sicer Zavod za turizem Pivka kot vodilni partner in Grega Česnik z Ekološke kmetije Česnik kot projektni partner. Projekt je bil izbran na 3. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom za programsko obdobje 2014–2020, sofinanciranih iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Vrednost operacije je znašala 18.754,32 eur z DDV (znesek sofinanciranja 13.765,99 eur).

Projektne aktivnosti so se iztekle avgusta 2020. Aleš Zidar, strokovni vodja Lokalne akcijske skupine med Snežnikom in Nanosom, je na novinarski konferenci ob zaključku projekta pohvalil prizadevanja Parka vojaške zgodovine po povezovanju z lokalnimi ponudniki in ohranjanju lokalne tradicije, kar potrjuje tudi več uspešno izvedenih muzejskih projektov pod okriljem LAS-a med Snežnikom in Nanosom.