Vestirnga – letnik 1999

15.september 2017

Na Pivškem se je danes ponovno odvijala tradicionalna vestirnga, v okviru katere so se podobno kot nekoč na bogato okrašenih nabornih vozovih predstavili letošnji vojaški obvezniki. 

Gre za običaj, pri katerem so nekdaj generacije mladih fantov pred odhodom na služenje vojaškega roka ob pomoči vaščanov izdelovale in okraševale naborne vozove s smrečjem in papirnatimi rožami ter se na njih pripeljale pred naborno komisijo, ki jih je potrdila za služenje vojaškega roka. Tradicija krasitve vozov za potrebe prevoza vojaških nabornikov je bila močno vpeta v lokalno okolje, saj je med sabo povezovala cele vasi ali mesta, katerih prebivalci so tudi sodelovali pri nastajanju vozov. V naših koncih je imela vestirnga še posebej močne korenine in se je odvijala vsakoletno vse do ukinitve sistema naborništva in profesionalizacije Slovenske vojske.

Tako kot lani, ko je bil običaj vestirnge po dolgih letih ponovno obujen, je tudi letos Vestirnga 2017 potekala v okviru XI. Festivala vojaške zgodovine v kompleksu Parka vojaške zgodovine in bila izvedena v organizaciji Uprave za obrambo Postojna. Na letošnjo vestirngo je bilo povabljenih okrog 170 vojaških obveznikov letnika 1999 iz občin Pivka, Ilirska Bistrica, Sežana, Divača, Komen in Kozina-Hrpelje.

Nekateri izmed njih so se na dogodek, kjer so bili seznanjeni s pravicami in dolžnostmi vojaškega obveznika, pripeljali s tradicionalnimi nabornimi vozovi in bili za svojo prizadevnost tudi nagrajeni –  v skladu s tradicijo je vsak voz prejel pršut! Po uradnem delu pa si je letošnja generacija vojaških obveznikov ogledala tudi zbirke in razstave Parka vojaške zgodovine.

Dogodek je v Park privabil široko množico domačinov in drugih obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali bogato okrašene vozove in se poveselili z mladimi.