Največji depojski kompleks v Sloveniji je odprt

15.september 2017

V Parku smo veseli in ponosni, da v naš kompleks prihajajo tudi trije nacionalni muzeji (Muzej novejše zgodovine Slovenije, Narodni muzej Slovenije in Tehniški muzej Slovenije), ki bodo s svojimi odprtimi depoji še povečali in popestrili muzejsko ponudbo v Pivki.

V Parku vojaške zgodovine je eno od nekdanjih vojašnic – objekt D – leta 2007, kmalu po odprtju prvega razstavnega paviljona v PVZ, v last prevzelo Ministrstvo za kulturo s ciljem obnove in zagotovitve ustreznih in obsežnejših prostorov za hranjenje nacionalno pomembne kulturne dediščine državnih muzejev. Državne muzeje: Muzej novejše zgodovine Slovenije (MNZS), Tehniški muzej Slovenije (TMS) in Narodni muzej Slovenije (NMS) so namreč najbolj pestile prostorske stiske zaradi povečevanja števila predmetov, razpršene lokacije depojev po Sloveniji, v katerih se je težko vzpostavljalo ustrezne pogoje hranjenja, in postopki denacionalizacije objektov. MNZS v Cekinovem gradu v Ljubljani je imel depoje na gradu Rajhenburg v Brestanici in v grajski kašči v Brežicah, TMS na gradu Bistra razpolaga z depoji na Ptuju, v Soteski pri Dolenjskih Toplicah, v Kočevju in v Polhovem Gradcu, NMS pa je depoje iz Uršulinskega samostana preselil v stavbo NMS na Metelkovi v Ljubljani.

V desetletnem obdobju so Ministrstvu za kulturo uspele velike investicije v obnovo infrastrukture (ljubljanska Opera in balet, Cankarjev dom, grad Vipolže itd.) in med njimi letos tudi zaključek projekta obnove objekta D v Pivki in spremembe namembnosti v depojske prostore treh omenjenih nacionalnih muzejev. Obnova, vredna več kot 2,6 milijona evrov, je bila izvedena s finančno podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Objekt D s površino več kot 3.000 m2 je postal največji depojski kompleks v Sloveniji.

Z besedo depo, ki izhaja iz latinskega glagola deponere – položiti, pustiti na varnem – v muzejih označujemo tisti prostor, v katerem so pod posebnimi in zakonsko določenimi pogoji shranjeni predmeti, ko niso na razstavah. Objekt D združuje dve različici depojev: zaprte in ogledne. Zaprti depoji bodo za javnost nedostopni, ogledni depoji pa bodo na voljo obiskovalcem. Trije nacionalni muzeji bodo v depojih hranili veliko število zbirk s področja zgodovinske, arheološke, umetnostnozgodovinske in tehnične dediščine slovenskega naroda. Upravljalec depojev je Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Depoje je danes slovesno odprla državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, ga. Damjana Pečnik.