Vabilo na občni zbor Društva prijateljev Parka vojaške zgodovine

7.marec 2024

Spoštovani člani društva ljubiteljev Parka vojaške zgodovine Pivka!

Po nekaj letih neaktivnosti zaradi koronske krize in časa po njej, v katerem smo vse sile in energijo usmerili v vnovično polno aktivnost naše primarne dejavnosti, torej Parka vojaške zgodovine, je zopet čas, da se posvetimo našemu društvu. Pred nami je izbira in izvolitev vseh organov društva, ter pregled predlaganih aktivnosti v prihodnje, od različnih razstav, predavanj, izletov in ostalih aktivnosti po vaših predlogih in idejah.

Vabimo vas na občni zbor društva, ki bo v SREDO 13.03.2024 ob 16:00 uri v veliki dvorani stavbe »Komanda« v Parku vojaške zgodovine v Pivki s predlaganim, zaenkrat še idejnim dnevnim redom:

1 – volitve članov delovnega predsedstva občnega zbora

      (Predsednik, zapisnikar, dva overovitelja)

2 – potrditev dnevnega reda

3 – predlaganje in potrditev članov volilne komisije (trije člani)

4 – predlaganje in volitve članov upravnega odbora  

      (Predsednik, tajnik, zakoniti zastopnik, blagajnik)

5 – predlaganje in volitve vseh organov društva

     (upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija)

6 – popravki, spremembe in dopolnitve statuta društva

7 – določitev in sprejem višine letne članarine društva

8 – poročilo o finančnem stanju

9 – program dela in aktivnosti za leto 2024

10 – predlogi in pobude članov

11 – razno

DPPVZ, Pivka 07.03.24