Srečanje partnerjev projekta Walk of Peace v Parku vojaške zgodovine

24.januar 2020

V Parku vojaške zgodovine smo v torek, 21. januarja 2020, gostili tretje partnersko srečanje sodelujočih v strateškem projektu Walk of Peace, ki v okviru Interregovih programov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo spodbuja trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom. Pri triletnem projektu v teku od novembra 2018 sodeluje deset projektnih partnerjev iz območij z močno izraženo prisotnostjo ostalin prve svetovne vojne. Razvoj projekta kot vodilni partner usmerja Posoški razvojni center. Na slovenski strani poleg Zavoda za turizem Pivka v okviru projekta delujejo še ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Mestna občina Nova Gorica. Z italijanske strani pa so se projektu priključili dežela Benečija (Regione del Veneto) in organizacije Gal Venezia Orientale, PromoTurismoFVG ter Regijski organ za kulturno dediščino avtonomne dežele Furlanija – Julijska krajina v občini Ragogna (ERPAC – Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Comune di Ragogna). Projekt Walk of Peace s ciljem ohranjanja, proučevanja ter promocije snovne in nesnovne dediščine prve svetovne vojne za vključena programska območja predvideva nadgradnjo turistične ponudbe, zasnovane na sodobni interpretaciji vojnih ostalin iz prve svetovne vojne ob nekdanji jugozahodni fronti med avstro-ogrsko monarhijo in Italijo ter tematskih poteh pod krovno destinacijsko znamko Pot miru.        

Zavod za turizem Pivka je kot sodelujoči partner v okviru projekta že pričel z izvajanjem raziskovalnih aktivnosti, na podlagi katerih bo pripravljena obsežna študija o transportu med prvo svetovno vojno. Študija se bo pri obravnavi prevoza vojakov, orožja, streliva in druge opreme za potrebe vojne osredotočila na različne oblike transporta na soški fronti, kar bo služilo kot osnova za postavitev nove muzejske razstave v Parku vojaške zgodovine. Kot del projektnih aktivnosti bo do zaključka projekta v letu 2021 v sodelovanju z zgodovinarji in logističnimi strokovnjaki na temo transporta med prvo svetovno vojno organiziran tudi simpozij, kjer bodo predstavljeni izsledki študije. V sklopu predvidenih izobraževalnih vsebin bo ob zaključku organizirana še strokovna študijska ekskurzija, namenjena seznanjanju s tematiko prevoza in logistike v prvi svetovni vojni.    

V Parku vojaške zgodovine je partnerje projekta na rednem srečanju sprejel in pozdravil direktor Zavoda za turizem Pivka mag. Janko Boštjančič. V predstavitvenem nagovoru je zbranim orisal razvojno pot Parka vojaške zgodovine do njegovega današnjega obsega, aktualno muzejsko ponudbo ter načrte in vizijo za nadaljnji razvoj muzejskega kompleksa. Pri tem je izpostavil, da je intenzivnemu razvoju Parka vojaške zgodovine v zadnjem desetletju botrovalo predvsem aktivno črpanje evropskih finančnih sredstev, zahvaljujoč katerim je bilo v preteklih letih uspešno izvedenih več ključnih projektov širitve muzejskih zbirk in obnove muzejske infrastrukture. V nadaljevanju so sodelujoči na sestanku predstavili izvedene projektne aktivnosti in se dogovorili glede načrtov za tekoče leto.

  

Partnersko srečanje so zaključili z ogledom zbirk in razstav, pri čemer so se seznanili z nekaterimi najbolj atraktivnimi muzejskimi primerki ter najnovejšimi razstavami, z zanimanjem pa so obiskali tudi notranjost nekdanje vojaške podmornice in se tako pobliže seznanili z bogato tradicijo podmorničarstva. Ob tej priložnosti so Parku vojaške zgodovine izrazili vse pohvale za dosedanje dosežke in obsežno delo na področju predstavljanja vojaškozgodovinske in tehnične dediščine.