Park vojaške zgodovine na letni konferenci združenja vojaških muzejev ICOMAM v Bolgariji  

16.november 2023

Med 23. in 28. oktobrom je v Sofiji, glavnem mestu Bolgarije, potekalo letno srečanje združenja ICOMAM. Mednarodno združenje vojnih in vojaških muzejev ICOMAM deluje v okviru svetovnega muzejskega združenja ICOM, ki vključuje večino svetovnih muzejev. ICOMAM povezuje vojaškozgodovinske muzeje in zbirke orožja s celega sveta s ciljem mreženja muzejskih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vojaško zgodovino, izmenjave znanj ter izkušenj in dvigovanja standardov varstva dediščine. Združenje vodi mednarodni izvršilni odbor muzejskih strokovnjakov. Leta 2022 je bil na jesenski generalni skupščini ICOMAM-a kot predstavnik Srednje Evrope v odbor za 3-letni mandat izvoljen direktor Parka vojaške zgodovine mag. Janko Boštjančič.  

 

Ostanki antične Serdice v središču Sofije (Foto: Boštjan Kurent)

Ostanki antične Serdice v središču Sofije (Foto: Boštjan Kurent)

Stolnico Aleksandra Nevskega v Sofiji so gradili med letoma 1882 in 1912. (Foto: Boštjan Kurent)

Stolnico Aleksandra Nevskega v Sofiji so gradili med letoma 1882 in 1912. (Foto: Boštjan Kurent)

Bogata artilerijska zbirka v bolgarskem Nacionalem muzeju vojaške zgodovine (Foto: Boštjan Kurent)

Bogata artilerijska zbirka v bolgarskem Nacionalem muzeju vojaške zgodovine (Foto: Boštjan Kurent)

Gostitelji so poskrbeli za bogat folkorni in kulturni program. (Foto: Boštjan Kurent)

Gostitelji so poskrbeli za bogat folkorni in kulturni program. (Foto: Boštjan Kurent)

Park vojaške zgodovine je sicer v letu 2018 gostil konferenco ICOMAM-a v Sloveniji, tokrat pa je prvič na dogodku sodeloval aktivno, saj je mag. Janko Boštjančič predstavil tudi referat, vezan na novo stalno razstavo Parka »Enigma – skrivnostno zakulisje vojne«. Referati ostalih sodelujočih so pokrivali širok nabor tem in vprašanj s področja vojaške zgodovine, posebna pozornost pa je bila dana tudi morebitnim reparacijam muzejskih predmetov v države izvora. S tem se soočajo predvsem številni zahodni muzeji s kolonialno preteklostjo. 

Mag. Janko Boštjančič je predstavil referat, vezan na novo stalno razstavo Parka "Enigma – skrivnostno zakulisje vojne". (Foto: Boštjan Kurent)

Mag. Janko Boštjančič je predstavil referat, vezan na novo stalno razstavo Parka “Enigma – skrivnostno zakulisje vojne”. (Foto: Boštjan Kurent)

Kip Sofije, postavljen leta 2000. (Foto: Boštjan Kurent)

Kip Sofije, postavljen leta 2000. (Foto: Boštjan Kurent)

Člani bolgarskega ICOMAM-a so kot gostitelji dogodka za sodelujoče pripravili bogat program, ki je vključeval ogled muzejev v Sofiji in Plovdivu, drugem največjem mestu Bolgarije, ter okolice. Udeleženci so imeli priložnost spoznati bogato zgodovino Bolgarije, na katero so domačini upravičeno ponosni, kar se odraža tudi v številnih muzejih, lokalnih spomenikih in odnosu do dediščine. Med obiski je bil poseben poudarek namenjen vojaškozgodovinski dediščini, ki jo predstavljata Nacionalni muzej vojaške zgodovine z zbirkama v glavnem mestu in Letalski muzej v Krumovem v bližini Plovdiva. 

Letalski muzej v Krumovem v bližini Plovdiva (Foto: Boštjan Kurent)

Letalski muzej v Krumovem v bližini Plovdiva (Foto: Boštjan Kurent)

Ostanki velike bazilike iz Filipopolisa, Plovdiv (Foto: Boštjan Kurent)

Ostanki velike bazilike iz Filipopolisa, Plovdiv (Foto: Boštjan Kurent)

Srečanje je bilo pomembno tudi z vidika vzpostavljanja novih povezav s partnerskimi institucijami in posamezniki, vsekakor pa so se vzpostavile dragocene povezave tudi z bolgarskimi partnerji. Ob tem bi želeli izraziti zahvalo polkovniku v pokoju  Dimitru Minčevu, ki je skupaj s sodelavci organiziral zanimivi konferenco in študijsko turo.

Antični amfiteater v Plovdivu (Foto: Boštjan Kurent)

Antični amfiteater v Plovdivu (Foto: Boštjan Kurent)

Naslednja konferenca združenja ICOMAM bo jeseni 2024 v Londonu.

Nacionalni muzej vojaške zgodovine v Sofiji (Foto: Boštjan Kurent)

Nacionalni muzej vojaške zgodovine v Sofiji (Foto: Boštjan Kurent)

Nacionalni muzej vojaške zgodovine v Sofiji (Foto: Boštjan Kurent)

Nacionalni muzej vojaške zgodovine v Sofiji (Foto: Boštjan Kurent)