Čezmejna študijska ekskurzija v okviru projekta WALKofPEACE

20.maj 2022

Park vojaške zgodovine je v sodelovanju s partnerji v ponedeljek in torek, 16. in 17. maja 2022, organiziral čezmejno študijsko ekskurzijo za novinarje, turistične delavce ter muzejske in lokalne vodnike z namenom promocije vojaškega turizma ter turistične ponudbe na območju, ki ga povezuje dediščina prve svetovne vojne oz. soške fronte.  

Študijska ekskurzija je bila izpeljana kot ena zaključnih aktivnosti strateškega projekta »WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, financiranega v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Čezmejni projekt v teku med novembrom 2018 in junijem 2022 je pod vodstvom Posoškega razvojnega centra združil deset slovenskih in italijanskih projektnih partnerjev iz območij z močno izraženo prisotnostjo ostalin prve svetovne vojne s ciljem ohranjanja, promocije ter razvoja dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom. Na slovenski strani so se projektu poleg Posoškega razvojnega centra pridružili Park vojaške zgodovine, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Mestna občina Nova Gorica, na italijanski pa Regione del Veneto, VEGAL – Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale, PromoTurismoFVG, ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia in Comune di Ragogna.    

Udeleženci študijske ekskurzije so si na izhodišču v Parku vojaške zgodovine kot uvod v dvodneven izlet po poteh vojaške dediščine ogledali najnovejšo razstavo »Boj v zaledju strelskih jarkov«, ki v stalni muzejski postavitvi z različnih vidikov osvetljuje tematiko vojaškega transporta avstro-ogrske armade na soški fronti, od vzpostavljanja novih transportnih sistemov po cestah, žičnicah in železnicah do logistike pri transportu vojaških enot ter ogromnih količin orožja, streliva in drugega materiala. Razstava je bila odprta aprila letos na podlagi obsežne študije o transportu med prvo svetovno vojno in predstavlja osrednji del aktivnosti Parka vojaške zgodovine v sklopu projekta »WALKofPEACE«.    

Študijsko turo so nadaljevali s postankom v Parku miru na Sabotinu, kjer so v navidez tihem in idiličen zavetju narave prepredeni številni rovi ter kaverne iz prve svetovne vojne kot krut opomnik na trpljenje tistih, ki so se v njih borili in umirali. Program prvega dne je sklenil obisk kostnice nad Kobaridom, ki predstavlja edino kostnico padlih italijanskih vojakov v Sloveniji.   

Naslednjega dne so si udeleženci uvodoma ogledali predor Štoln, ki povezuje Log pod Mangartom z italijanskim Rabljem (it. Cave del Predil). Predor je med vojno predstavljal inovativno rešitev avstro-ogrske vojske za oskrbo bojišča v Zgornjem Posočju v času, ko je bil dostop po cesti čez prelaz Predel oviran zaradi italijanskega obstreljevanja. Ekskurzijo so nadaljevali na italijanski strani, kjer so v Rablju obiskali rudnik, v katerem se zaključuje Štoln, in tamkajšnje muzejsko središče za obiskovalce Polo museale di Cave del Predil. Program ogledov na italijanski strani je kot zadnji postanek pred povratkom v Park vojaške zgodovine zaključil še obisk Muzeja prve svetovne vojne na Debeli Griži – Museo del monte San Michele.

Projekt »WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom« je čezmejni strateški projekt, financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 združuje deset partnerjev iz Slovenije in Italije, in sicer Posoški razvojni center, Ustanovo »Fundacija Poti miru v Posočju«, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Mestno občino Nova Gorica in Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka na slovenski strani ter Regione del Veneto, VEGAL – Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale, PromoTurismoFVG, ERPAC – Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia in Comune di Ragogna na italijanski strani.

Udeleženci so študijsko ekskurzijo zaključili s pozitivnimi vtisi in v strinjanju, da bi zagon tovrstnih programov za obiskovalce močno pripomogel k ohranjanju dediščine prve svetovne vojne ter promociji vojaškega turizma na tem območju.