V Parku okrogla miza ob 25. obletnici sodelovanja Republike Slovenije v mirovnih operacijah in na mirovnih misijah

23.maj 2022

Park vojaške zgodovine je v četrtek, 19. maja 2022, gostil okroglo mizo, ki jo je ob 25. obletnici sodelovanja Republike Slovenije v mirovnih operacijah in na mirovnih misijah organiziralo Združenje slovenskih mirovnikov v sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine ter Vojaškim muzejem Slovenske vojske.

Republika Slovenija je pripadnike Slovenske vojske in Policije prvič napotila v operacijo mednarodnega kriznega odzivanja leta 1997, in sicer na humanitarno operacijo v Albanijo v sklopu operacije Alba, ki je potekala pod vodstvom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Slovenski vojaki so po tej odpravi sodelovali še na mirovni misiji UNFICYP na Cipru, v operaciji SFOR v Bosni in Hercegovini ter Afganistanu. Od takrat do konca leta 2021 je Slovenska vojska opravila približno 15.000 napotitev v 28 različnih mednarodnih operacij in misij. Poleg pripadnikov Slovenske vojske na posameznih območjih v manjšem številu sodelujejo tudi civilni strokovnjaki in pripadniki Policije.

Spomine na potek in koordinacijo prvih vključitev slovenskih pripadnikov vojske v mirovne operacije so na dogodku z zbranimi delili tako takratni odgovorni v Generalštabu Slovenske vojske in diplomaciji kot tudi udeleženci prvih treh mirovnih misij. V pogovoru z moderatorjem, upokojenim polkovnikom in predsednikom Združenja slovenskih mirovnikov Vasilijem Marašem, so kot govorniki nastopili diplomat in veleposlanik v pokoju Mirko Cigler, takratna vojaška predstavnika Slovenije v mednarodnih organizacijah generalmajor Janez Slapar ter polkovnik Samo Zanoškar, brigadir magister Viktor Kranjc kot strateški koordinator slovenskega sodelovanja v mirovnih operacijah ter polkovnik Stojan Kastelic, polkovnik Boško Haupt in polkovnik Srečko Habjanič kot predstavniki 1. slovenskih kontingentov, napotenih na sodelovanje v mirovnih misijah.

Formalni del srečanja je zaokrožil ogled razstave »Republika Slovenija v mednarodnih operacijah in misijah«, ki sta jo ob 25. obletnici sodelovanja Slovenske vojske v prvi mednarodni misiji pripravila Združenje slovenskih mirovnikov ter Vojaški muzej Slovenske vojske v sodelovanju s Slovensko vojsko in Parkom vojaške zgodovine. Najnovejša v nizu gostujočih razstav Parka na več panojih in z zanimivimi eksponati prinaša vpogled v delovanje pripadnikov Slovenske vojske v mednarodnih operacijah ter misijah v različnih obdobjih, od njihovih vojaških zadolžitev do organizacije vsakdana, tudi skozi zgodbo posameznih udeležencev. Poseben poudarek na razstavi je dan veliki vlogi Slovenske vojske v funkciji uresničevanja zunanje politike Republike Slovenije in njenih zavez v mednarodni skupnosti kot tudi njenemu delovanju za zaščito civilistov ter najranljivejših družbenih skupin, otrok, žensk in starejših.

Večina udeleženih si je ob tej priložnosti z zanimanjem ogledala tudi preostale muzejske zbirke in razstave Parka vojaške zgodovine ter se seznanila z najnovejšo muzejsko ponudbo.