Zaključek operacije ARGO II – prevoz policijskega čolna P-111

24.november 2021

V Parku vojaške zgodovine je danes potekal simboličen zaključek prevoza policijskega čolna P-111 iz Kopra v Pivko. Operacija poimenovana ARGO II je predstavljala izjemen logistični zalogaj predvsem zaradi dimenzij tovora, zlasti višine, ki presega druge spektakularne prevoze po slovenskih cestah. Direktor Parka mag. Janko Boštjančič, je izrazil veselje in ponos ob uspešnem transportu ter umestitvi novega »XXL« eksponata v muzejsko zbirko. Ob tem se je zahvalil tako ministru za notranje zadeve g. Alešu Hojsu, ki je prepoznal pomen prvega policijskega čolna samostojne Republike Slovenije in tudi dal pobudo za njegovo ohranitev, kot generalnemu direktorju g. Matjažu Vedetu za pomoč pri organizaciji prevoza ter Marku Kastelicu iz PU Koper za operativno podporo. Direktor se je zahvalil tudi ekipi Policije, ki je spremljala nedeljski prevoz, še posebej poveljniku uniformirane Policije PU Koper g. Tomažu Čehovinu.

V svojem nagovoru je zadovoljstvo nad doseženim izrazil tudi direktor Direktorata za logistiko in nabave g. Matjaž Vede, ki je napovedal tudi možnost prihodnjega sodelovanja s Parkom vojaške zgodovine ter namestitve še kakšnega od eksponatov Ministrstva za notranje zadeve v muzejske zbirke.  

Minister za notranje zadeve g. Aleš Hojs je prav tako pozdravil zaključek logistične operacije in čestital vsem vpletenim ter Parku zaželel še nadaljnje uspešno delovanje, tudi v luči pooblaščenosti, ki jo je muzeju pred kratkim podelilo Ministrstvo za kulturo. Ob zaključku je minister Hojs direktorju Boštjančiču še simbolično predal ključe čolna P-111 in s tem tudi uradno predal nov eksponat Parku vojaške zgodovine.

Direktor Boštjančič se je na koncu zahvalil še vsem partnerjem in sodelujočim brez katerih ta izjemen logistični podvig ne bi bil izvedljiv:

direktorju Branku Butali in Tomažu Vrhovskemu iz podjetja COMARK, ki je izdelalo elaborat prometne ureditve, pridobilo dovoljenje in koordiniralo aktivnosti;

Luki Koper, ki je projekt podprla z dvigom čolna iz morja in nakladanjem na tovornjak;

– podjetju PORTVAL, ki je pripravilo čoln na transport;

g. Jerneju Bradaču iz podjetja A-Consulting, ki je pripravil projekt statike za prevoz;

– upravljavcem infrastrukture na poti prevoza – podjetjem DARS, CPK, Telekom, Optic-Tel, Javna razsvetljava Ljubljana, ELES in Elektro Primorska – zlasti g. Žarku Cerkveniku;

– vsem ostalim partnerjem kot so Cestel d.o.o., DCI d.o.o., BinB d.o.o., DRSI, kovinarstvo Frank in Žaga Marinčič

– ter ekipi PVZ.

Posebej pa se zahvaljujemo našima dolgoletnima partnerjema – podjetju CEM-TIR d.o.o. in DVIG d.o.o. za prevoz, premeščanje čolna P-111 ter izredno pozitivno in plodovito partnerstvo, ki se je začelo pred desetimi leti s prevozom podmornice iz Črne Gore.