V Parku vojaške zgodovine uspešno otvorili sezono muzejskih večerov

8.december 2017

V Parku vojaške zgodovine bomo tudi letos dolge večere v jesensko-zimskem času popestrili s serijo muzejskih večerov, v okviru katerih bodo lahko udeleženci prisluhnili zanimivim in poučnim predavanjem z raznoliko tematiko. Sezono muzejskih večerov smo v sredini novembra uspešno otvorili s predavanjem »Nastanek, obstoj in ukinitev rapalske meje (1920–1947)«, na katerem je predavatelj Grega Žorž zbranim predstavil okoliščine nastanka rapalske meje in življenje med rapalskim obdobjem. Predavatelj je začel tematiko oblikovanja rapalske meje v času med obema svetovnima vojnama raziskovati za potrebe svojega magistrskega dela, v zadnjem času pa se s preučevanjem tega obdobja ukvarja tudi v okviru Društva Rapalska meja. Udeleženci predavanja so imeli na podlagi predstavljenih izsledkov slovenskih in italijanskih arhivskih virov ter posnetkov laserskih skeniranj priložnost podrobneje spoznati širši kontekst vzpostavljanja rapalske meje med Italijo in Jugoslavijo. Poleg osvetlitve zgodovinskih dogodkov, ki so privedli do oblikovanja meje, so se lahko seznanili tudi z njenim natančnim potekom, načini upravljanja, življenjem prebivalstva na obmejnem območju ter z njeno neposredno snovno zapuščino – ostanki v naravi v okviru utrjevanja in obrambe meje. Zaradi tematike, ki je močno povezava z lokalno zgodovino, se je na predavanju zbralo veliko število udeležencev, ki so z zanimanjem prisluhnili razlagi.