V Parku vojaške zgodovine slovesno obeležili 20. obletnico ideje o ustanovitvi  

8.maj 2024

Pred dvajsetimi leti, 9. maja 2004, vsega nekaj dni po pridružitvi Republike Slovenije Evropski uniji, se je na dan Evrope in pivški občinski praznik rodila ideja, da bi opuščene, propadajoče vojašnice ob robu Pivke preuredili v vojaški muzej. Drzna zamisel je imela le malo možnosti za uresničitev, a Občina Pivka je v projektu prepoznala razvojno priložnost, Ministrstvo za obrambo je ocenilo, da je projekt uresničljiv, zagnana ekipa se je predano lotila dela, evropska kohezijska sredstva pa so odprla neslutene možnosti … Projektanti so se lotili dela, zabrneli so gradbeni stroji in Vojaški muzej Slovenske vojske je začel z obnovo prvih eksponatov.  

Od skromnih začetkov ob odprtju leta 2006 do danes se je Park vojaške zgodovine razvil v največji muzejski kompleks pri nas in enega najbolj obiskanih muzejev v državi. Z vpisom v razvid muzejev pri Ministrstvu za kulturo leta 2019 in pridobitvijo pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev leta 2022 se je njegova vloga pri predstavljanju vojaške premične ter nesnovne kulturne dediščine potrdila tudi na državni ravni.  

V Parku vojaške zgodovine so v počastitev dvajsete obletnice, kar je vzniknila pogumna ideja o tako drznem projektu, postavili muzejsko obeležje s fotografsko razstavo, ki prikazuje razvoj muzejskega kompleksa.

Razstava z naslovom »Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe (Izaija 2,4)« v prvem delu slikovno predstavi pestro zgodovino nekdanje vojašnice ob robu Pivke od njene izgradnje v 30. letih prejšnjega stoletja do postopnega zatona po slovenski osamosvojitvi. Serija fotografij v drugem tematskem sklopu pa izpostavi ključne mejnike v zgodbi Parka vojaške zgodovine, katerega ustanovitev je arhitekturno impozanten kompleks vojašnice obvarovala pred dokončnim propadom. Avtor razstave je direktor Parka mag. Janko Boštjančič. Konstrukcijo in razstavo sta oblikovala Barbara Sirk in Žiga Okorn iz podjetja Uvid.si, izvedli pa podjetji Maher ter O.K.V I R.      

Muzejsko obeležje s fotografsko razstavo je danes, 8. maja, na krajši slovesnosti v Parku vojaške zgodovine odprl minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. V luči dvajsete obletnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo predstavlja Park vojaške zgodovine, kot je izpostavil, zgodbo o uspehu tudi zaradi prepoznavanja novih razvojnih perspektiv in uspešnega črpanja evropskih sredstev, hkrati pa podpira državno politiko decentralizacije ter skladnega regionalnega razvoja. Direktor Parka mag. Janko Boštjančič je muzejsko poslanstvo in sporočilo razstave povzel z besedami: »Za ime razstave in sploh celega obeleževanja 20. obletnice ideje Parka smo izbrali svetopisemski citat: Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Izaijeva prerokba izpred 2.750 let se nam je zdela nadvse primerna, saj najlepše ubesedi to, kar tu počnemo, ko orožje, ki je bilo namenjeno uničevanju in ubijanju, spreminjamo v razvojni, v turistični potencial. V tem času, ko se širom sveta spet na vso moč kujejo meči in sulice, je to sporočilo še bolj pomembno. Izaijeve besede smo vpisali v kovino, da bodo lahko še naslednjim generacijam pričevale o našem trdnem prepričanju, da je boljši svet mogoč in da bosta nekoč le zavladala mir ter pravičnost med narodi.«  

Odprtju razstave je sledilo pogovorno omizje s snovalci ideje izpred dvajsetih let in ključnimi akterji hitrega ter uspešnega razvoja Parka vojaške zgodovine. Spomine na neomajen zanos takratnih odgovornih in zahtevno formalno-pravno pot osnovanja Parka so predstavili takratni poveljnik pivške vojašnice generalmajor Roman Urbanč, ki je danes predstavnik Republike Slovenije pri EU in NATU, župan Občine Pivka Robert Smrdelj ter direktor Parka mag. Janko Boštjančič, pri čemer so kot pomembno izpostavili prav zgledno sodelovanje lokalne skupnosti in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije oz. Slovenske vojske. V pogovoru, ki ga je moderirala Marjana Grčman, so sodelovali tudi načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske podpolkovnik Marko Hlastec, konservatorka dr. Jedrt Vodopivec, poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, pa tudi predstavniki Fundacije Poti miru v Posočju, Parka Škocjanske jame in Regionalne razvojne agencije Zeleni kras kot dolgoletni partnerji Parka vojaške zgodovine. Ob tem so poleg iskrenih čestitk Parku vojaške zgodovine poudarili njegovo pomembno vlogo v današnjem času in njegov doprinos k razvoju muzealske stroke ter turistični prepoznavnosti regije in širšega območja.