V Parku smo gostili sejo Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija

28.marec 2018

V Parku vojaške zgodovine smo v sredini marca gostili 14. redno sejo Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, v okviru katerega delujejo visoki predstavniki iz vseh vključenih razvojnih regij z namenom enakomernega spodbujanja razvoja gospodarstva. Člani sveta se glede na potrebe letnega programa dela sestajajo večkrat letno na sejah v organizaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zadnja seja sveta je bila tokrat prvič izvedena v občini Pivka, ki se kot del primorsko-notranjske statistične regije pridružuje razvojnim rešitvam kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Ob tej priložnosti so se v Parku vojaške zgodovine zbrali najvišji predstavniki občin in regionalnih razvojnih agencij ter drugi razvojni partnerji vzhodne kohezijske regije. Udeležence seje sta pred začetkom obravnave posameznih točk dnevnega reda pozdravila župan Občine Pivka Robert Smrdelj in direktor Zavoda za turizem Pivka Janko Boštjančič, ki je članom sveta predstavil tudi projekt razvoja Parka vojaške zgodovine v sodobno muzejsko središče. Udeleženci so sejo sveta sklenili še z ogledom Parka vojaške zgodovine, kjer so si z zanimanjem ogledali muzejske zbirke in razstave.