V Parku na obisku visoka predstavnika obrambnega ministrstva Črne gore

19.december 2022

Park vojaške zgodovine je v preteklem tednu gostil kar dva pomembna obiska iz Črne gore. V ponedeljek, 12. decembra, je Park obiskal generalni direktor Direktorata za obrambno politiko Ministrstva za obrambo Črne gore generalmajor Rajko Pešić. Temu je v sredo, 14. decembra, sledil obisk državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Črne gore dr. Krsta Perovića, ki si je Park ogledal v sklopu delovnega obiska v Sloveniji skupaj z državnim sekretarjem na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije Rudijem Medvedom in v. d. direktorja Uprave za vojaško dediščino Boštjanom Poklukarjem. Visoke goste je v Parku vojaške zgodovine sprejel direktor Parka mag. Janko Boštjančič in jim med uvodnim srečanjem ter ob ogledu muzejskih zbirk in razstav predstavil razvojno pot muzeja v današnji obseg. Delegacijo na čelu z državnim sekretarjem dr. Perovićem je pri tem poleg muzejskih vsebin in ponudbe še zlasti zanimal tudi pravno-formalni vidik ustanavljanja vojaškega muzeja, saj tudi v Črni gori pripravljajo vzpostavitev državnega vojaškega muzeja in je bila seznanitev z delovanjem vojaških muzejev v Sloveniji tudi eden od osrednjih namenov delovnega srečanja. Park vojaške zgodovine je pri tem črnogorski delegaciji ponudil vso podporo in strokovno pomoč, obe strani pa sta se zavezali k nadaljnjemu muzejskemu sodelovanju.

Državni sekretar Ministrstva za obrambo Črne gore dr. Krsta Perovića (na sredini) in v. d. direktor Uprave za vojaško dediščino Boštjan Poklukar (desno)

Državni sekretar Ministrstva za obrambo Črne gore dr. Krsto Perović (na sredini) in v. d. direktorja Uprave za vojaško dediščino Boštjan Poklukar (desno)

Park vojaške zgodovine je v okviru uspešnega sodelovanja z Republiko Črno goro že leta 2011 pridobil jugoslovansko diverzantsko podmornico P-913 Zeta, ki še danes predstavlja enega najbolj atraktivnih muzejskih eksponatov. Pred kratkim pa je bilo iz Črne gore v Slovenijo prepeljano tudi podvodno diverzantsko plovilo »ronilica« R-2, ki bo kot nov dragocen eksponat vojaškozgodovinske in tehnične dediščine pomembno dopolnjevalo obstoječo razstavo v Parku vojaške zgodovine.  

Direktor Parka mag. Janko Boštjančič, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije Rudi Medved in državni sekretar Ministrstva za obrambo Črne gore dr. Krsto Perović

Visoki gostje obeh delegacij so svoj obisk zaključili z iskrenimi čestitkami Parku vojaške zgodovine za korekten prikaz vojaškozgodovinskih vsebin in uspešno pretvorbo vojaške dediščine v turistični potencial.

Generalni direktor Direktorata za obrambno politiko Ministrstva za obrambo Črne gore generalmajor Rajko Pešić.

Generalni direktor Direktorata za obrambno politiko Ministrstva za obrambo Črne gore generalmajor Rajko Pešić