Tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras

26.januar 2016

Regionalna razvojna agencija Zeleni kras v skladu s programom dela RDO organizira tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras.

Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljujejo občine Primorsko-notranjske regije. Tečaj se začne 23. februarja 2016 in zaključi 3. aprila 2016 (termin izpita!).

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 1. 2. 2016 na naslov info@zelenikras.si. Na podlagi prejete prijavnice vam bomo izstavili račun za plačilo kotizacije, ki znaša 80,00 EUR + DDV (97,60 EUR). Za potrditev prijave šteje plačana kotizacija. Pretežni del stroškov izobraževanja krije RDO iz sredstev za izvedbo letnega programa dela.

Usposabljanje vključuje:

·        izobraževanje po programu v obsegu 20,5 ur teoretičnega dela + cca 10 ur praktičnega dela na terenu

·        vodeni avtobusni študijski izlet v obsegu cca 10 ur (praktične vaje vodenja, prehrana)

·        samostojno seminarsko delo (pogoj za teoretični del izpita)

·        izpit za lokalne turistične vodnike (praktični del izpita, prehrana)

·        tiskano gradivo

·        elektronsko gradivo (dosegljivo na spletu)

Izpit za vodnike:

·        je sestavljen iz seminarskega oziroma teoretičnega dela ter iz praktičnega dela

·        pogoj za pristop k praktičnemu delu izpita je izdelava seminarske naloge na temo turističnega aranžmaja na območju Zelenega krasa

·        praktični izpit bo potekal na terenu in bo sestavljen iz krajšega vodenja avtobusne skupine po regiji

 

Program usposabljanja

Prijavnica