Strokovni posvet v okviru projekta Arheološke E-krajine Podonavja

5.maj 2021

V okviru evropskega projekta Arheološke e-krajine Podonavja je v Parku vojaške zgodovine v sredo, 5. maja 2021 potekal strokovni posvet na temo priprave rekonstrukcij in digitalizacije kulturne dediščine. Na omenjenem projektu sodeluje 12 partnerskih institucij, iz Slovenije Zavod za varstvo kulturne dediščine in Narodni muzej Slovenije. Na povabilo slednjega je Park vojaške zgodovine sprejel vlogo pridruženega partnerja in se vključil v izvajanje projektnih aktivnosti. Ena od teh je tudi organizacija strokovnih posvetov in delavnic, imenovanih »Creative labs and hubs«. Na njih sodelujejo strokovnjaki iz različnih področij (arheologija, zgodovina, informatika …) in skušajo poiskati kreativne rešitve v zvezi s pripravljanjem rekonstrukcij, simulacij in digitalizacij kulturne dediščine. Udeleženci posveta so si zato ogledali muzejske zbirke in razstave Parka s poudarkom na spoznavanju obeh simulatorjev letenja – Spitfire in MiG-21.   

O projektu

Bogata in kulturno raznolika arheološka dediščina Podonavja je edini ostanek tisočletja železnodobnega razvoja naše družbe in nosilec pomembnih informacij o naši preteklosti. Izjemen potencial dediščine za razvoj turizma v regiji omejuje slaba oprijemljivost ostankov, kar otežuje trajnostno upravljanje in uporabo. Z oprijemljivostjo je mišljena ne samo fizična prisotnost arheoloških artefaktov ali rekonstrukcij najdišč, ampak tudi dosegljivost arheologije za širšo javnost. Nove tehnologije nam omogočajo ne le vizualizacije arheološkega znanja na povsem nove načine, temveč tudi njegovo hitro in privlačno prenašanje širši javnosti.

Glavni cilj projekta Arheološke e-krajine Podonavja (Danube’s Archaeological eLandscapes) je narediti arheološko dediščino Podonavja regionalno, nacionalno in mednarodno vidnejšo ter s tem privlačnejšo za vključevanje v trajnostni kulturni turizem. Hrbtenica partnerstva so glavni muzeji regije, ki se osredotočajo na najbolj izpostavljene arheološke pokrajine Podonavja. Z vključevanjem najsodobnejših tehnologij, kot sta virtualna resničnost (VR) in razširjena resničnost (AR), bodo muzeji, ki jih obiskuje glavni tok turistov, obiskovalce spodbudili, da dediščino izkusijo v njenih izvornih pokrajinah. Ne le v lastnih državah, ampak tudi v državah drugih projektnih partnerjev.