S slovesnim podpisom pogodbe narejen prvi korak k ureditvi državnega sofinanciranja Parka

9.september 2020

V Parku vojaške zgodovine sta včeraj, 9. septembra 2020, minister za obrambo mag. Matej Tonin in direktor Parka mag. Janko Boštjančič slovesno podpisala pogodbo med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Parkom vojaške zgodovine o sofinanciranju delovanja muzeja.  

Vlada Republike Slovenije je 23. julija letos sprejela sklep o sofinanciranju delovanja Parka v letih 2020 in 2021 ter glede na njegov izrazit medresorski značaj določila šest ministrstev (Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za zunanje zadeve) za zagotovitev potrebnih sredstev v višini 200.000 EUR letno.    

Podpisana pogodba pomeni prvi konkreten izvedbeni akt v nizu posamičnih dogovorov med pristojnimi ministrstvi in Parkom, ki zagotavlja ne samo preživetje Parka vojaške zgodovine v koronakrizi, ampak tudi njegov nadaljnji razvoj. Na področju muzejskih vsebin in širjenja muzejske ponudbe bodo prejeta programska sredstva tako Parku v prihodnjem letu omogočila dostojno obeležitev 30-letnice samostojnosti Republike Slovenije, v sklopu katere bo prenovljena in dopolnjena razstava Pot v samostojnost ter izvedenih več tematskih dogodkov.

Direktor Parka mag. Janko Boštjančič je ob podpisu pogodbe iskreno pozdravil odločitev vlade glede ureditve državnega sofinanciranja Parka vojaške zgodovine, s katero je tudi formalno potrdila nacionalni pomen njegove dejavnosti. Ob tem je izrazil iskreno zahvalo ministru za obrambo mag. Mateju Toninu za veliko mero vztrajnosti pri koordinaciji aktivnosti med Parkom vojaške zgodovine in državo. Minister za obrambo mag. Matej Tonin je ob tej priložnosti Parku vojaške zgodovine izrazil vse priznanje za izjemno uspešno delo na področju predstavljanja vojaškozgodovinske dediščine in nacionalne zgodovine ter izpostavil velik pomen Parka pri promociji vojaškega poklica. Vsem zaslužnim je čestital tudi župan Občine Pivka Robert Smrdelj in kot pomemben element te zgodbe o uspehu poudaril tudi zgledno sodelovanje lokalne skupnosti, Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske.