Rekonstrukcija nekdanjega vojaškega objekta s spremembo namembnosti v depojske prostore

20.maj 2015

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad je potrdila projekt »Rekonstrukcija nekdanjega vojaškega objekta št. 6 pri Pivki s spremembo namembnosti v depojske prostore«, s katerim se bo izboljšala javna turistična infrastruktura lokalno-regionalnega pomena. Za naložbo v vrednosti dobrega 2,6 milijona evrov, bo približno 2,2 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Rekonstruiran objekt v okviru Parka vojaške zgodovine bo namenjen depojskim prostorom državnih muzejev za hranjenje in deloma tudi predstavljanje nacionalno pomembnih predmetov premične kulturne dediščine. Prostore bodo uporabljali Muzej novejše zgodovine Slovenije, Tehniški muzej Slovenije in Narodni muzej Slovenije, ki nimajo na razpolago dovolj površin, ki bi ustrezale minimalnim standardom za trajno hrambo nacionalno pomembnih zbirk predmetov premične kulturne dediščine. V obnovljenem objektu se bo vzpostavil depo za shranjevanje zbirk s področja arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, tehnike in likovne dediščine.

Namen projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za varovanje in hranjenje nacionalno pomembne kulturne dediščine, razvijanje strokovno, organizacijsko in informacijsko učinkovite javne službe ter skrb za državno infrastrukturo.

Projekt izvaja Ministrstvo za kulturo.

 

Povzeto po novici: Evropska sredstva za varovanje in hranjenje nacionalno pomembne kulturne dediščine