Utrdba Alpskega zidu na Primožu in Krožna pot vojaške zgodovine