Razstava o dvorcu Ravne

2.februar 2022

Razstava o dvorcu Ravne predstavlja njegov razvoj in zgodovino, ki se je začela na začetku 14. stoletja, ko so si tam domovanje uredili plemeniti Raunachi. Kot najpomembnejši pripadnik rodbine je izpostavljen Bernardin Raunach, ki je bil v prvi vrsti vojak in tesni prijatelj cesarja Maksimilijana. Skupaj z očetom Jakobom III. je na Šilentabru postavil grad, okoliški kmetje pa so okrog njega zgradili protiturški tabor. Skupaj sta tvorila največji utrjeni kompleks na Slovenskem. Na razstavi so predstavljene nekatere arheološke najdbe, ki pričajo o poselitvi Šilentabra od prazgodovine naprej, osrednji predmet pa je maketa utrjenega kompleksa po predlogi avtorja Igorja Sapača.

Razstava opisuje tudi ostale rodbine, ki so si lastile dvorec Ravne – De Leo, Hohenwart in Marenzi. Vrh je dvorec doživel v 18. stoletju, ko je posest prešla v last Hohenwartov. Od pripadnikov te rodbine sta posebej izpostavljena Franc Jožef Hanibal Hohenwart, eden najbolj znanih naravoslovcev in njegov nečak Franc Sigmund Hohenwart, ki je opravljal vrsto državniških funkcij, med drugim je bil tudi ministrski predsednik avstrijskega dela monarhije. V času Hohenwartov je bil dvorec zaradi prenovljenega baročnega videza in lepo urejenega vrta v virih opisan kot »raj na Krasu« oziroma »notranjski raj«. Zaradi baročne slavnostne dvorane, bogate grajske knjižnice in arhiva ter nenazadnje svojih pomembnih in uveljavljenih lastnikov je bil dvorec znan daleč naokoli. Osrednja predmeta razstave sta stol in miza, ki pripadata omenjeni rodbini in sta bila najverjetneje tudi na Ravnah. Poleg njiju so predstavljeni tudi nekateri drugi eksponati, na primer zbirka pečatov rodbine in del zbirke konhilij (polžev) Franca Jožefa Hanibala.

Po drugi svetovni vojni je bilo posestvo nacionalizirano. V petdesetih letih je v njem domovala kmetijska šola, nato pa so bila v stavbi urejena socialna stanovanja. Danes dvorec in kašča samevata, v hlevu ob njima pa je še vedno živahno – v njem so doma žrebeta Kobilarne Lipica.

Z namenom obuditve izjemne zgodovine dvorca Ravne se je Občina Pivka pridružila projektu Interreg Italia-Slovenija MerlinCV, katerega bistvo je s pomočjo vizualizacij, digitalizacij in igrifikacij ustvariti turistične produkte in pilotne aktivnosti, ki pozornost usmerjajo na opuščeno dediščino gradov, dvorcev in vil. Ravne in z njimi povezan Šilentabor sta tako ponovno v ospredju – kot ključni enoti kulturne dediščine v različnih turističnih produktih, ki so nastali v sklopu projekta. Upamo, da s tem zanimanje zanju ne bo upadlo in bosta v prihodnosti cilj nadaljnjih raziskovanj ter novega razvoja.

Razstava bo na ogled do septembra 2022.