Predstavitev zbornika Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji

11.april 2018

V Parku vojaške zgodovine smo konec marca skupaj z Zavodom Krasen Kras za ljubitelje arheološke dediščine in strokovno javnost pripravili predstavitev zbornika Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. Bogato ilustriran in vsebinsko raznolik zbornik prinaša nabor preglednih prispevkov slovenskih arheologov in zgodovinarjev o utrjenih prazgodovinskih naseljih v zahodni in osrednji Sloveniji ter predstavlja pomemben doprinos k obstoječi strokovni literaturi o dediščini gradišč pri nas. Avtorji prispevkov so v zborniku strnili izsledke poglobljenih raziskav gradišč na Slovenskem, skozi katere skušajo dognati več o kulturi prazgodovinskih gradiščarjev na Slovenskem in s tem približati kulturo gradišč lokalni in širši javnosti ter prispevati h krepitvi zavesti o velikem pomenu tovrstnih utrjenih naselbin. Dogodka se je udeležilo veliko število strokovnjakov s področja arheologije in zgodovine pa tudi številni muzejski sodelavci in drugi poznavalci obravnavane tematike. Zbrane sta ob pričetku nagovorila direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič in direktor Zavoda Krasen Kras Goran Živec, nato pa so z zanimanjem prisluhnili uredniku zbornika Dejanu Vončini, ki jim je predstavil vsebine zbornika. Poleg obravnave prispevkov z najnovejšimi izsledki raziskav so v okviru dogodka razmišljali tudi o možnih nadaljnjih raziskovanjih ostankov gradišč in načinih za vključevanje dediščine gradišč v kulturno dogajanje posameznih lokalnih skupnosti. 

Izvedba dogodka v Parku vojaške zgodovine  je plod sodelovanja med Parkom vojaške zgodovine in Zavodom Krasen Kras, v okviru katerega smo v Parku vojaške zgodovine že leta 2016 odprli odmevno gostujočo razstavo Zavoda Krasen Kras z naslovom Gradišča – neme priče zgodovine, partnerstvo pa še nadgradili v letu 2017 s pripravo posveta o gradiščih v zahodni Sloveniji. Predstavitev zbornika obenem predstavlja sklepni dogodek, s katerim se tudi zaključuje gostovanje omenjene razstave v Parku vojaške zgodovine.  

Zbornik Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji je naprodaj tudi v muzejski trgovini Magazin v Parku vojaške zgodovine.