Predavanje in predstavitev monografije “Od Okre do Albijske gore”

8.november 2022

Park vojaške zgodovine Pivka vas vabi na predavanje in predstavitev monografije “Od Okre do Albijske gore”, kustosa Narodnega muzeja Slovenije dr. Boštjana Laharnarja.Predavanje bo potekalo v Parku vojaške zgodovine v sredo, 16.novembra 2022 ob 17. uri.

Prikaz digitalnega modela reliefa po lidarskih podatkih za okolico Pivke ©NMS

Prikaz digitalnega modela reliefa po lidarskih podatkih za okolico Pivke ©NMS

Dr. Boštjan Laharnar je kustos za prazgodovino v Narodnem muzeju Slovenije, kjer skrbi za obsežno železnodobno zbirko. Kot član raziskovalnega programa Raziskave arheološke dediščine raziskuje obdobje zadnjih stoletji železne dobe in začetka rimske dobe v Sloveniji z okolico ter pri tem proučuje arheološke najdbe, najdišča in krajine. Je avtor monografije Od Okre do Albijske gore, ki obravnava pozno prazgodovino in rimsko dobo na Notranjskem ter sourednik monografije o sledovih rimske vojske na Slovenskem. Je avtor številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov ter soavtor več arheoloških razstav, med njimi stalne razstave Zgodbe s stičišča svetov v Narodnem muzeju Slovenije.

Dr. Boštjan Laharnar ©NMS

Dr. Boštjan Laharnar ©NMS

Gori Nanos in Snežnik sta ključni topografski orientacijski točki in dajeta notranjski pokrajini pomemben pečat. Uvrščata se med tiste geografske pojme, o katerih so se ohranili najzgodnejši zapisi o današnjem slovenskem prostoru. Antični pisni viri na stičišču med Julijskimi Alpami in Dinarskim gorstvom beležijo ime Okra, ki je hkrati označevalo prelaz (območje Razdrtega), goro (Nanos) in naselbino (morda Grad pri Šmihelu pod Nanosom).