Poletje na Pivškem v znamenju vodenih ogledov lokalnih turističnih točk

10.julij 2019

Zavod za turizem Pivka je kot krovna organizacija za spodbujanje razvoja turizma in celostne turistične ponudbe na Pivškem v sodelovanju z lokalnimi turističnimi ponudniki pripravil pester nabor turističnih vsebin, ki bodo zaznamovale letošnje poletno dogajanje na Pivškem in pomembno doprinesle k zadovoljstvu sezonskih obiskovalcev. V najnovejšem lokalnem turističnem produktu se zrcali raznolika okoliška ponudba, v sklopu katere lokalni ponudniki z izvedbo pohodniških izletov, kolesarskih tur, vodenih obiskov lokalnih kmetij in osrednjih turističnih točk v regiji obiskovalcem zagotavljamo kar najbolj pozitivno izkušnjo med njihovim bivanjem. Skupna prizadevanja lokalnih ponudnikov bodo na vrhuncu sezone med 15. julijem in 18. avgustom prvič zaživela tudi v obliki tedenskega razporeda aktivnosti in vodenih ogledov, s katerim boste lahko obiskovalci ob obisku učinkoviteje načrtovali svoj program obiskov in odkrili več zanimivih točk na Pivškem. Ljubitelji narave in aktivnega preživljanja prostega časa se bodo lahko podali na voden pohod do priljubljenih pohodniških točk – Primoža, Vremščice, Sv. Trojice in Snežnika – se sprehodili do Petelinjskega jezera, se podali na opazovanje medveda v naravo ali pa Pivško raziskovali s kolesom na vodenih kolesarskih turah. Ljubitelji muzejev in kulture si bodo lahko v sklopu vodenih obiskov ogledali tudi osrednje turistične točke – Park vojaške zgodovine, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer ali Hišo kulture v Pivki, organiziranih pa bo tudi več ogledov domačij in okoliških vasi. Vodeni ogledi in aktivnosti iz ponudbe bodo nagovarjali zlasti tuje goste, ki v poletni sezoni predstavljajo glavnino obiskovalcev na Pivškem. Zasnova in izvedba tovrstnih paketov sta plod zglednega sodelovanja z lokalnimi ponudniki z namenom krepitve lokalne turistične ponudbe in podaljševanja njihovega postanka na Pivškem.

Letak Raziskujte z nami SLO

Preberite še: Primorske novice: Spijo na senu in kolesarijo med jezeri

SUMMER IN THE PIVKA BASIN: GUIDED TOURS OF LOCAL TOURIST ATTRACTIONS

Public Institute for Tourism Pivka is an umbrella organization for promotion of tourism development and integrated tourist offer in the Pivka Basin. In cooperation with local tourist service providers, the Institute prepared a wide range of content for tourists, which will mark this summer in Pivka, but also significantly contribute to the satisfaction of this year’s visitors. The most recent tourism product offers diversified activities, such as hiking and cycling tours, guided visits of local farms and main tourist attractions, ensuring this way a positive stay to the visitors. Local tourist providers will bring their joint efforts into life in the period between 15 July and 18 August when scheduled weekly activities and guided tours will be held. This will enable tourists to organize their activities more effectively and discover more interesting attractions in the Pivka Basin. Nature lovers and leisure-activities enthusiasts will have the possibility to take on a guided hike to the most popular hiking sports, such as Primož hill, and mountains Vremščica, Sv. Trojica, and Snežnik, take a walk to Petelinje lake, watch bears in nature, or explore Pivka by bike during guided cycling tours. Museum and culture lovers can join guided tours of main tourist attractions, such as the Park of Military History, the Eco-museum of the Seasonal Lakes of Pivka, or House of Culture in Pivka, as well as guided tours of tourist farms and surrounding villages. Guided tours and activities are intended specifically for foreign guests that represent the bulk of visitors in the Pivka Basin. Design and implementation of these kind of offers are result of the cooperation with local service providers with the intention to promote the local tourist offer and to extend the stay of visitors in Pivka.

EXPLORE WITH US

​