Park vojaške zgodovine dobil pooblastilo za opravljanje javne službe

17.september 2021

Pred natanko petnajstimi leti je bil v opuščeni stari pivški vojašnici odprt prvi paviljon tankovsko-artilerijske zbirke, zato velja 17. september za rojstni dan Parka vojaške zgodovine. Iz skromnih začetkov je v petnajstih letih iz podirajoče se vojašnice, ki je bila veliko breme za lokalno skupnost, nastal največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji, eden največjih vojaških muzejev v tem delu Evrope in hkrati tudi najbolj obiskan muzej pri nas. Projekt se je razvijal v sodelovanju med Občino Pivka in Ministrstvom za obrambo ter je eden najuspešnejših primerov izrabe sredstev iz razvojnih skladov EU. In prav ob tej obletnici je Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za kulturo Parku vojaške zgodovine podelila pooblastilo za opravljanje državne muzejske javne službe, za katero si je Park prizadeval že dlje časa. Gre za javno službo muzejev za področje vojaške premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena na območju Republike Slovenije. Pooblastilo stopi v veljavo s 1. januarjem 2022 in velja do preklica.

V Parku vojaške zgodovine so se pooblastila zelo razveselili in v njem poleg novih obveznosti, ki jih le to prineslo, vidijo tudi potrditev za opravljeno delo. Park je namreč v vseh teh letih poleg razvejane turistične dejavnosti opravljal tudi javno službo hranjenja in predstavljanja vojaško-zgodovinske dediščine, razvil je bogat izobraževalni program ter se aktivno povezal z drugimi muzejskimi in raziskovalnimi institucijami doma in v tujini. Vodstvo Parka se je skupaj z ustanoviteljico – Občino Pivka, že od vsega začetka zelo trudilo, da bi z državo vzpostavilo konstruktiven dialog in doseglo sofinanciranje javne službe, ki jo opravlja. Prizadevanja so se intenzivirala z izvedbo kohezijske operacije Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine  v letih 2013-2015, pomemben korak pa je bil tudi vpis Parka v razvid muzejev v maju 2019. Vlada je nacionalni pomen pivškega muzeja prepoznala tudi ob krizi, v kateri se je le-ta znašel zaradi upada turističnega prometa ob epidemiji koronavirusa in na pobudo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina v juliju 2020 namenila sredstva, ki so omogočila preživetje Parka ter ohranitev in ustrezno varstvo dragocenih zbirk.

S pridobitvijo pooblastila za opravljanje državne muzejske javne službe tako Park ob svojem petnajstem rojstnem dnevu odpira novo poglavje, ko bo omogočen še bolj sistematičen pristop k hranjenju bogate nacionalne vojaško-zgodovinske dediščine ter njenemu predstavljanju domači in tuji javnosti.