Park obiskali pripadniki Večnacionalnih sil kopenske vojske (Multinational Land Force – MLF)

26.februar 2024

Park vojaške zgodovine so v ponedeljek, 19. februarja, obiskali pripadniki stalnega poveljstva Večnacionalnih sil kopenske vojske (Multinational Land Force Permanent Planning Staff – MLF PPS).

Foto:  všvod. Mitja Močnik

MLF je večnacionalna enota v velikosti brigade, ki jo sestavljajo oborožene sile Italije, Slovenije in Madžarske; Avstrija, Hrvaška, Črna gora ter Albanija pa imajo status opazovalk. Poveljstvo sil je v videmski vojašnici na sedežu Alpinske brigade Julia, kjer svoje dolžnosti opravljajo tudi dva častnika in podčastnik Slovenske vojske.

Foto:  všvod. Mitja Močnik

Slovenija je bila skupaj z Italijo in Madžarsko leta 1998 soustanoviteljica Večnacionalnih sil kopenske vojske – lahke pehotne enote na ravni brigade, ki je na voljo za hiter odziv na varnostne izzive. Sile so v 25-letni zgodovini sodelovale v več mednarodnih operacijah obvladovanja kriznih razmer, in sicer na Kosovu ter v Afganistanu in Libanonu, pripadniki članic ter opazovalk pa redno sodelujejo na skupnih vojaških vajah in usposabljanjih. Italija kot vodilna država zagotavlja poveljnika Večnacionalnih sil kopenske vojske, ki je tudi poveljnik Alpinske brigade Julia, in večji del brigadnega poveljstva, dodatno pa ga krepi še izbrano število osebja slovenskih ter madžarskih oboroženih sil. Tri pehotne polke ali bataljone pa ob aktiviranju brigade prispeva vsaka pogodbenica. Ob popolni mobilizaciji ima brigada okoli 4.000 vojakov.

Foto:  všvod. Mitja Močnik

Brigada je lani praznovala 25-letnico obstoja. Njeni pripadniki so se ob obisku Parka vojaške zgodovine seznanili z muzejsko ponudbo in si z zanimanjem ogledali muzejske zbirke ter razstave, pri čemer jih je, posebej še tuje pripadnike v skupini, zlasti pritegnila nosilna razstava »Pot v samostojnost«, posvečena prelomnemu obdobju slovenskega osamosvajanja in vojni, ki je sledila. Udeleženci ekskurzije so ob zaključku vodstvu izrazili vse pohvale za uspešno delo na področju predstavljanja vojaškozgodovinske dediščine in Parku podarili tudi plaketo enote. Za obisk in plaketo se jim iskreno zahvaljujemo.

Foto: Mitja Močnik