Park obiskali muzejska in arhivska delegacija Ministrstva za obrambo Republike Srbije

29.september 2023

Park vojaške zgodovine je v torek, 19. septembra, v okviru delovnega obiska v Sloveniji obiskala muzejska delegacija Ministrstva za obrambo Republike Srbije na čelu s predstavniki Vojnega muzeja Srbije, Letalskega muzeja Srbije in Uprave za tradicijo, standard ter veterane. Muzealski gostje iz Srbije podpolkovnik Miki Milenković, podpolkovnik Milivoj Milisavljević in Marija Popović so se obiska udeležili v spremstvu direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino mag. Matjaža Ravbarja ter načelnika Vojaškega muzeja Slovenske vojske podpolkovnika Marka Hlasteca kot domačih gostiteljev. Delegacijo je v Pivki sprejel direktor Parka mag. Janko Boštjančič in skupini uvodoma predstavil projekt Parka vojaške zgodovine vključno z izzivi pri njegovem uveljavljanju na domačem ter mednarodnem muzejskem parketu.

Pri tem je kot ključno pri preboju izpostavil zgledno sodelovanje z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in drugimi institucijami na državni ravni ter muzejska sodelovanja s partnerji iz tujine. Po predstavitvi Parka kot primera dobre prakse na področju muzejske interpretacije vojaškozgodovinske dediščine je mag. Boštjančič s stanovskimi kolegi iz Srbije izmenjal izkušnje in se seznanil z razmerami pri njih. Beseda je tekla tudi o možnostih sodelovanja, kar bi pripomoglo k vzajemni prepoznavnosti in krepitvi ponudbe. 

V četrtek, 29. septembra, pa so Park vojaške zgodovine obiskali predstavniki Vojnega arhiva Republike Srbije, ki so se v Sloveniji mudili na povabilo Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino. Delegacija  pod vodstvom direktorja Vojnega arhiva Republike Srbije polkovnika Petra Ivanovića se je v Parku najprej sestala z direktorjem Parka mag. Jankom Boštjančičem in se v kratkem predavanju seznanila z razvojem in vsebinami Parka vojaške zgodovine. Direktor mag. Boštjančič je pri tem glede na poklicno usmeritev svojih gostov posebej poudaril pomen strokovne hrambe muzejskih eksponatov kot pomembnih elementov vojaškozgodovinske dediščine, čemur je Park zavezan kot pooblaščeni muzej za opravljanje državne muzejske javne službe.

Obe delegaciji sta si ob strokovnem vodstvu v spremstvu direktorja ogledali še aktualne zbirke in razstave. Ob tem so poleg osrednjih muzejskih vsebin posebej izrazili zanimanje za muzejsko doživljajsko ponudbo z vodenim ogledom notranjosti podmornice in preizkusom na simulatorjih letenja z letaloma MiG-21 ter Spitfire, ki s sodobnim pristopom približajo vojaško dediščino tudi mlajšim generacijam. Svoje vtise so ob zaključku obiska strnili z vpisom v knjigo častnih gostov.