Park obiskali člani Odbora za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije

15.september 2023

Park vojaške zgodovine je v sredo, 13. septembra, v sklopu delovnega obiska v Pivki gostil člane Odbora za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije. Po obisku 45. centra goseničnih bojnih vozil v Vojašnici Stanislava Požarja je delegacijo na čelu s predsednikom Odbora za obrambo dr. Martinom Premkom v Parku sprejel direktor mag. Janko Boštjančič in visokim gostom v kratkem predavanju predstavil dosedanji razvoj muzeja, razstavljene vsebine ter načrtovane projekte. Pri tem je kot ključno v zgodbi o uspešnem razvoju Parka posebej izpostavil zgledno dolgoletno sodelovanje z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije.

Člani odbora so si ob v nadaljevanju ogledali muzejske zbirke in razstave, pri čemer so posebno zanimanje izrazili za najnovejše muzejske pridobitve ter razstave. Pritegnila jih je tudi iztekajoča se razstava »Požar na Krasu 2022«, ki na zunanjih kubusih predstavlja potek najhujšega požara v naši zgodovini in izjemne napore vseh sodelujočih, tudi Slovenske vojske, pri njegovem gašenju. 

Delegacija je vodstvu Parka ob zaključku obiska izrazila vse čestitke za uspešno delo na področju predstavljanja vojaškozgodovinske in vojaškotehnične dediščine ter pohvalila veliko prizadevnost Parka pri skrbi za obsežno vojaškozgodovinsko zbirko nacionalnega pomena.