Park gostil sejo upravnega odbora Lovske zveze Slovenije 

2.april 2024

Park vojaške zgodovine je v torek, 26. marca, gostil srečanje upravnega odbora Lovske zveze Slovenije pod vodstvom predsednika zveze Alojza Kovšce in drugih visokih predstavnikov organizacije.

Lovska zveza Slovenije je strokovno in enovito združenje lovcev z več kot 110-letno tradicijo delovanja, ki umešča lovstvo v širšo družbo, oblikuje skupne lovske interese, zagotavlja povezanost članstva ter nudi podporo pri varstvu narave in upravljanju z lovišči ter divjadjo. Kot samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija s ciljem delovanja v javnem interesu ima natančno opredeljeno notranjo strukturo, kar ji zagotavlja samostojnost, demokratično odločanje, uspešno doseganje ciljev ter odgovorno izvajanje nalog.

Pred pričetkom seje je udeležene člane v Parku vojaške zgodovine pozdravil in nagovoril direktor Parka mag. Janko Boštjančič, pri čemer je visokim predstavnikom zveze izrazil dobrodošlico ter pohvalil prizadevanja Lovske zveze Slovenije za ohranjanje naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem. Uvodnemu pozdravu je sledila kratka predstavitev razvoja Parka vojaške zgodovine v sodobno muzejsko središče s poudarkom na prikazu vsebin in razstav ter načrtov za nadaljnji razvoj. Direktor Boštjančič je ob tem izpostavil, da Park ponuja priložnosti za številna sodelovanja z raznolikimi partnerji na različnih področjih. 

Predsednik Lovske zveze Alojz Kovšca se je ob zaključku formalnega dela srečanja vodstvu Parka vojaške zgodovine iskreno zahvalil za topel sprejem in pozdravil krepitev vezi tudi v bodoče.