Obogatitev zbirke maket

2.februar 2024

V začetku februarja so zbirko maket Parka dopolnile makete, ki prikazujejo oklepna vozila v službi partizanskega tankovskega odreda. Natančne modele vozil v merilu 1 : 35 je izdelal maketar Danijel Vitez, s katerim Park sodeluje že vrsto let. Že razstavljenim maketam 1. tankovske brigade, ki zajemajo samovozno havbico HMC M8 Scott, oklepno vozilo AEC Mk. II, dveh partizanskih predelav tanka Stuart ter tanka T-34/76, ki jih je prav tako izdelal Danijel Vitez, so se pridružile še štiri, tokrat italijanski vozil, prav tako v partizanski rabi: oklepni izvidniški avtomobil AB 41, dve tanketi tipa L3/35 in lahki tank L6/40.

Tankovski odred

Partizanski tankovski odred je nastal 8. septembra, takoj po kapitulaciji Italije, v boju pa se je prvič preizkusil pri napadu na Turjak. Opremljen je bil z zaplenjeno, pretežno nekdanjo italjansko oklepno tehniko. Tankovski odred ni deloval kot celota, ampak so posamezna vozila dodelili brigadam 14. in 15. divizije. Jeseni leta 1943 je sodeloval v bojih proti nemški ofenzivi na Dolenjskem in Notranjskem. Decembra istega leta je Glavni štab NOB in PO Slovenije poslal 37 članov Tankovskega odreda na urjenje v Italijo, kjer so sodelovali pri ustanavljanju 1. tankovske brigade.

Oklepni izvidniški avtomobil AB 41

Proizvodnja vozila v različici AB 40 je potekala že od leta 1940. Ima oklep iz kovičenih jeklenih plošč (debelina do 15 mm), značilen za tedanja italijanska bojna vozila. Zanimivo je, da ima vozilo kar dva voznika, en obrnjen naprej, drugi pa nazaj kar je omogočalo vožnjo v obe smeri brez obračanja. To je bila zelo dobrodošla lastnost oklepnega avtomobila, še posebej na ozkih gorskih poteh. Poleg dveh voznikov je imelo vozilo še dva dodatna člana posadke: poveljnika in radio operaterja. Nadgradnja vozila, z novo oznako AB 41 je obsegala namestitev kupole tanka L6/40 s topom 20 mm breda s sovprežnim mitraljezom breda 8 mm. Vozilo je imelo še dva enaka mitraljeza in sicer enega spredaj in drugega zadaj. Teža vozila je znašala 7,5 ton, dosegalo pa je hitrosti do 76 kilometrov na uro.

Oklepni izvidniški avtomobil AB 41. Foto: Boštjan Kurent

Lahki tank L6/40

Lahki tank italijanske izdelave je imel oklep iz kovičenih jeklenih plošč debeline med 6 in 30 mm. Upravljala sta ga dva člana posadke, voznik in poveljnik ki je upravljal tudi s topom breda model 35 kalibra 20 mm in sovprežnim mitraljezom breda 38, 8 mm v kupoli. V času druge svetovne vojne se je pojavljal na bojiščih po Jugoslaviji, severni Afriki in v Rusiji. Težak je bil 6,8 ton in dosegal hitrosti do 42 kilometra na uro.

Lahki tank L6/40. Foto: Boštjan Kurent

Tanketa L3/35

Preprosto grajeno vozilo italijanske izdelave, težko le 3,2 tone je služilo v mnogih vojskah po svetu in sodelovalo po številnih bojiščih. Izdelanih je bilo kar 2500 primerov. Imelo je dva člana posadke, oboroženo pa je bilo z dvema mitraljezoma breda 8 mm. Njegova maksimalna hitrost je bila 42 kilometra na uro.

Tanketa L3/35. Foto: Boštjan Kurent
Tanketa L3/35. Foto: Boštjan Kurent

Razstava maket nam omogoča hiter a natančen pregled izjemno redkih vozil, ki jih je v originalni velikosti skoraj nemogoče pridobiti, še posebej ko gre za predelave, ki so bile narejene kar na bojišču ali v njegovem zaledju med posameznimi spopadi. Hkrati razstava prikazuje prilagodljivost partizanskih enot za uporabe raznovrstne oborožitve ter njihove prilagoditve glede na trenutne okoliščine.

Avtor: Timotej Horvat